Zero Vision Tool

ZVT, är en svensk samarbets- och projektplattform för säker miljö- och energieffektiv transport till sjöss. ZVT är redskapet att nå EU Commissions noll-vision om en europeisk sjöfart utan negativ påverkan på i luft och vatten. ZVT erbjuder projektorganisationen för samverkan mellan företag, akademi och myndigheter och utvecklingsarenan där olika Joint Industry Projects kan arbeta. I samarbetet ingår ett stort antal maritima aktörer.

2018-05-21T16:19:06+02:00 21 maj, 2018|