Hur går det för den maritima näringen?

Antalet anlöp i svenska hamnar minskar för tredje kvartalet år 2023 jämfört med år 2022, från 19 706 juli-september 2022, till 18 301 juli-september år 2023. Detta visar statistik från Trafikanalys. Från januari-september år 2023 har hela 52 407 fartyg anlöpt svenska hamnar.

Även den totala godshanteringen för utrikes sjöfart minskar från 34 807 000 ton till 33 488 000 ton. Liknande trend visar inrikes godshanteringen som minskar från 6 930 000 ton juli-september år 2022 till 6 260 000 ton samma period […]