Latest Past Evenemang

Extrastämma Maritimt Forum

Digitalt

Extrastämman hålls digitalt. Medlemmar hänvisas till separat kallelse.

Världssjöfartens dag 2022

  ”New Technologies for greener shipping”, så lyder IMOs tema för årets Världssjöfartens dag för vilken Maritimt Forum är huvudarrangör av för årets firande i Sverige. Naturligtvis lyfter vi dagen tillsammans med medlemmar ur det maritima klustret. Här möts branschorganisationer, intresseorganisationer, hamnar, rederier, shipping-näringen, forskningen och tekniska bolag med marin teknik för att bidra och gemensamt lyfta våra näringar. Plats: Göteborgs Stadsmuseum Norra Hamngatan 12 ”Ny teknik för en grönare sjöfart” återspeglar behovet av att stödja [...]

Almedalen 2022

  Välkommen till Gotland och Maritima Mötesplatsen Under Almedalen 2022, börjar vi måndagen den 4 juli i Gotlandsbolagets trädgård. Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar (Transportföretagen), Sveriges Skeppsmäklareförening samt Lighthouse Vi genomför tre seminariedagar måndag till onsdag och håller tältet öppet halvdag under torsdagen. Se hela schemat här! Årets tema: Konkurrenskraft Sverige   Önskar du medverka eller vara sponsor? Vänligen kontakta Rebecca Dalén, Maritimt Forum rebecca.dalen(@)maritimtforum.se [...]

Till toppen