BESÖKSNÄRING & TURISM

BESÖKSNÄRING PÅ STARK FRAMMARCH

Sjöfarten och den maritima näringen står för en stor del av den svenska besöksnäringen. Det är dags att svenska politiker uppmärksammar besöksnäringen som ett starkt växande segment med stor potential för Sverige.

För att ge ett typexempel tar kryssningsfartyget Celebrity Silhouette 2885 passagerare och 1500 besättningsmän. Det är att jämföra med ett mindre Borgholm som anlöper hamnen med köpstarka kunder vilka vill uppleva staden, kulturen, och vår skärgård under åtta timmar.

Det är en stor fördel att turisterna enkelt och snabbt kan ta sig in till staden från hamnen, eftersom deras fartyg ofta gör tidseffektiva stopp. Samhällsekonomiskt bidrar passagerarsjöfart att fler måltider äts ute på restauranger och fler inköp görs i närliggande butiksstråk under kort tid.

Många turister efterfrågar kustnära upplevelser. Sverige har goda förutsättningar med flera skärgårdsområden, sjöar, kanaler och ett unikt maritimt kulturarv att öka den maritima turismen. De storstadsnära skärgårdarna med kryssningsturismen har därför mycket god potential att utvecklas.

Arbetsmarknadsmässigt är besöksnäringen också en bransch värd att satsa på. För många unga ger näringen ett första instegsjobb på arbetsmarknaden och här är det en fördel att kunna många språk. Att arbeta i besöksnäringen ger också tillfällen att praktisera svenska, vilket bidrar till snabbare integrering i samhället.

Det ska vara enkelt för turistande rederier att få tillståndsgivning och god service i hamn såsom vattenpåfyllning, varupåfyllning, och lämning av metall och glas för återvinning.

Sverige har allt att vinna på den starkt ökande besöksnäringen.