SPC

Överflyttning av gods till sjö

Det finns en bred politisk ambition att mer gods skall transporteras med järnväg och sjöfart för att minska klimatpåverkan och trängselproblematik. Sjöfarten har till skillnad från väg och järnväg ledig kapacitet. Närsjöfarten mellan svenska och europeiska hamnar har den största potentialen för att föra över gods från land till sjö. Trots en av EU:s längsta kuststräckor används sjöfart i mindre utsträckning i Sverige vid jämförelse med andra europeiska länder.

Sjöfarten är nyckeln för att klara av framtidens utmaningar. Ökad automatisering leder till att mer produktion hamnar i vårt närområde, konsumtionen, och då inte minst e-handeln kommer fortsätta öka vilket leder till ökade transportbehov och urbaniseringen leder till ökad befolkningskoncentration kring våra större hamnstäder.

Maritimt Forum är en Shortsea Promotion Centre (SPC) som syftar till att främja överflyttning av gods sjöfart. Maritimt Forum har återupptagit arbetet med SPC med Lars Green som projektledare. Vi arbetar med att engagera varuägare och närsjöfartens aktörer såsom rederier, hamnar och speditörer i en tätare dialog för att skapa samverkan.

Tanken är att sjöfartens fördelar som kostnadseffektivt transportmedel skall kunna användas av företag i högre utsträckning genom att matcha import- och exportflöden. Intermodal ShortSea innebär ofta kombinerade transporter för att skapa ett hållbart transportsystem för varuägare. Det betyder konkret att gods fraktas med flera typer av transportslag från sträcka A till B. Det finns särskilda rutter som betraktas som lågt hängande frukter där lastbilen tappar i konkurrenskraft och där järnvägen inte är ett alternativ och där sjöfarten är ett bra transportval. Maritimt Forums arbete syftar till att identifiera dessa möjligheter för närsjöfarten.

Trafikverket stöd till ideella organisationer stödjer Maritimt Forums arbete med att skapa samverkan mellan sjöfartens aktörer och transportköpare.