Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter som samlas in genom deltagande på events, seminarier, besök eller i andra sammanhang där du visat intresse för Maritimt Forum.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter då främst E-post och namn används vid utskick av nyhetsbrev, inbjudningar och korrespondens med dig.
Maritimt Forum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

Den information vi får av dig vid utskick används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilken information du tagit del av.
Vi skyddar den information som vi hanterar genom lämplig säkerhetsteknologi.

Hemsida, prenumerationer och inbjudningar till seminarier och konferenser

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så raderar vi dina personuppgifter.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar sparas, vilket också gäller i de fall vi tar betalt för deltagande, då sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Frågor om hur vi hanterar personuppgifter
Om du har några frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig. Skriv Personuppgiftsansvarig i ämnesraden om du kontaktar oss.

Rätt att begära information eller rättelse

Vill du veta om Maritimt Forum behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss.

Maritimt Forum
af Pontins väg 6
115 21 STOCKHOLM
info@maritimeforum.se

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter en gång per år och att återkalla ett samtycke för behandling av personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas. Maritimt Forum behöver tid att säkerställa eventuell omställning och genomgång av databasen.

Personuppgiftslagstiftning

Datainspektionen har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige.

Läs mer om personuppgiftslagstiftningen på Datainspektionens webbplats