Styrelsen 2018-08-29T01:07:15+00:00

STYRELSEN

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2018

Ordförande
Pia Berglund, vice vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Vice ordförande
Jonas Forslind, Branschsekreterare, Seko Sjöfolk
Christine Hanefalk, Branschchef, Sveriges Hamnar

Övriga styrelseledamöter
Claes Berglund, Director Public Affairs & Sustainability, Stena AB
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
Leena Tegevi, kansli- och informationschef, Skärgårdsredarna
Ted Bågfeldt, prefekt, Linnéuniversitet Sjöfartshögskolan
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet
Mats Boll, Transport Policy Director, AB Volvo
Karolina Kjellgren, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics

KONTAKT

Ordförande: Pia Berglund
tel 031-62 95 30

Vice ordförande: Jonas Forslind
tel 031-429 534

Vice ordförande: Christine Hanefalk
tel 08- 762 71 05

Claes Berglund
tel 031-85 50 00

Berit Blomqvist
tel 031-13 34 94

Erik Froste
tel 010-123 13 02

Åsa Burman 
tel 031-772 26 74

Leena Tegevi
tel 0159-122 88

Ted Bågfeldt
tel 0480-49 76 75

Mats Boll
tel 031-3225912

Karolina Kjellgren
tel 031-64 50 51