Styrelsen 2019-06-25T16:42:19+00:00

STYRELSEN

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2019

Ordförande
Anders Boman, President, Wallenius Lines

Vice ordförande
Jonas Forslind, Branschsekreterare, Seko Sjöfolk
Christine Hanefalk, Branschchef, Sveriges Hamnar

Övriga styrelseledamöter
Claes Berglund, Director Public Affairs & Sustainability, Stena AB
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
Ted Bågfeldt, prefekt, Linnéuniversitet Sjöfartshögskolan
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet
Karl-Johan Runnberg, Director Government Affairs, AB Volvo
Karolina Kjellgren, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics
Anders Hermansson, vice vd, Svensk Sjöfart
Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig, SMTF
Fredrik Backman, Manager Shipping department, Preem
Bertil Pevantus, Ordförande, Skärgårdsredarna

KONTAKT

Ordförande: Anders Boman
tel 08- 772 05 00

Vice ordförande: Jonas Forslind
tel 031-429 534

Vice ordförande: Christine Hanefalk
tel 08- 762 71 05

Claes Berglund
tel 031-85 50 00

Berit Blomqvist
tel 031-13 34 94

Erik Froste
tel 010-123 13 02

Åsa Burman 
tel 031-772 26 74

Ted Bågfeldt
tel 0480-49 76 75

Karolina Kjellgren
tel 031-64 50 51

Bertil Pevantus
tel 031- 69 64 00

Anders Hermansson
tel 08-409 200 22

Fredrik von Elern
tel 010- 516 62 62

Fredrik Backman
tel 010 -450 16 44

Karl-Johan Runnberg
tel 031- 660000