STYRELSEN

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2023

Ordförande
Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening

Vice ordförande
Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse
Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart

Övriga styrelseledamöter
Erik Lewenhaupt, Chief Executive Officer, Concordia Maritime
Kenny Reinhold, Ordförande, Seko sjöfolk
Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet
Stefan Bodelind, Regional Manager Nordics, M&S Logistics Ltd
Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Eric Tedesjö, Branschchef, Sveriges hamnar och infrastruktur, Transportföretagen
Ewa Skoog Haslum, Konteramiral Marinchef, Försvarsmakten

KONTAKT

Ordförande: Berit Blomqvist
tel 031–13 34 94

Vice ordförande: Åsa Burman
tel 031–772 26 74

Vice ordförande: Anders Hermansson
tel 08–40 92 00 22

Erik Lewenhaupt
tel 031­85 80 00

Jörgen X Karlssson
tel 040–55 06 10

Erik Froste
tel 010–123 13 02

Stefan Bodelind
tel 0709-577376

Kenny Reinhold
tel 031–42 95 34

Fredrik Olindersson
tel 031–7722648

Eric Tedesjö
tel 08–762 71 99

Ewa Skoog Haslum
tel 010–823 5139