STYRELSEN

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2022

Ordförande
Anders Boman, Chief Operating Officer, Rederi AB Gotland

Vice ordförande
Kenny Reinhold, Ordförande, Seko sjöfolk
Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse

Övriga styrelseledamöter
Erik Lewenhaupt, Chief Executive Officer, Concordia Maritime
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet
Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart
Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig, SMTF
Anders Werner, vd, Skärgårdsredarna
Karl-Johan Runnberg, Director Government Affairs, AB Volvo
Stefan Bodelind, Regional Manager Nordics, M&S Logistics Ltd
Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Eric Tedesjö, Branschchef, Sveriges hamnar och infrastruktur, Transportföretagen
Ewa Skoog Haslum, Konteramiral Marinchef, Försvarsmakten

KONTAKT

Ordförande: Anders Boman
tel 08– 772 05 00

Vice ordförande: Kenny Reinhold
tel 031–42 95 34

Vice ordförande: Åsa Burman
tel 031–772 26 74

Erik Lewenhaupt
tel 031­85 80 00

Berit Blomqvist
tel 031–13 34 94

Jörgen X Karlssson
tel 040–55 06 10

Erik Froste
tel 010–123 13 02

Stefan Bodelind
tel 0709-577376

Anders Hermansson
tel 08–40 92 00 22

Fredrik von Elern
tel 010–516 62 62

Anders Werner
tel 0793–04 00 55

Karl-Johan Runnberg
tel 031–66 00 00

Fredrik Olindersson
tel 031–7722648

Eric Tedesjö
tel 08–762 71 99

Ewa Skoog Haslum
tel 010–823 5139