STYRELSEN

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2024

Ordförande
Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening

Vice ordförande
Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse
Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart

Övriga styrelseledamöter
Erik Lewenhaupt, Chief Executive Officer, Concordia Maritime

Kenny Reinhold, Ordförande, Seko sjöfolk

Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine

Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet

Fredrik Olindersson, Avdelningschef, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers

Ewa Skoog Haslum, Konteramiral Marinchef, Försvarsmakten

Elin Swedlund, chef för transportfrågor, Skogsindustrierna

Ingela Berntson, vd, Skärgårdsredarna

Håkan Åkerström, vd, Norrköpings Hamn

Verksamhetschef 

Carolina Kihlström, Maritimt Forum

KONTAKT

Ordförande: Berit Blomqvist
tel 031–13 34 94

Vice ordförande: Åsa Burman
tel 031–772 26 74

Vice ordförande: Anders Hermansson
tel 08–40 92 00 22

Erik Lewenhaupt
tel 031­85 80 00

Jörgen X Karlssson
tel 040–55 06 10

Erik Froste
tel 010–123 13 02

Kenny Reinhold
tel 031–42 95 34

Fredrik Olindersson
tel 031–7722648

Ewa Skoog Haslum
tel 010–823 5139

Carolina Kihlström 

tel 070-742 23 36