Styrelsen 2020-08-18T11:18:44+00:00

STYRELSEN

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2020

Ordförande
Anders Boman, President, Wallenius Lines

Vice ordförande
Jonas Forslind, Branschsekreterare, Seko Sjöfolk
Åsa Burman, Verksamhetschef, Lighthouse

Övriga styrelseledamöter
Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication at Stena Line AB
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Angela Hillemyr, Prefekt vid Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers M2
Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederiet
Stefan Bodelind, Logistic Category Specialist, Nouryon (former Akzo Nobel Chemicals)
Anders Hermansson, vice vd, Svensk Sjöfart
Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig, SMTF
Anders Werner, vd, Skärgårdsredarna
Karl-Johan Runnberg, Director Government Affairs, AB Volvo

KONTAKT

Ordförande: Anders Boman
tel 08– 772 05 00

Vice ordförande: Jonas Forslind
tel 031–42 95 34

Vice ordförande: Åsa Burman
tel 031–772 26 74

Erik Lewenhaupt
tel 031­85 80 00

Berit Blomqvist
tel 031–13 34 94

Angela Hillemyr 
tel 031–77 22 14

Jörgen X Karlssson
tel 040–55 06 10

Erik Froste
tel 010–123 13 02

Stefan Bodelind
tel 0709-577376

Anders Hermansson
tel 08–40 92 00 22

Fredrik von Elern
tel 010–516 62 62

Anders Werner
tel 0793–04 00 55

Karl-Johan Runnberg
tel 031–66 00 00