Marin Teknik 2018-06-12T16:47:28+00:00

MARIN TEKNIK

Marin Teknik som branschområde består av företag som konstruerar, tillverkar, reparerar eller säljer produkter och tjänster till maritima aktörer. Här finns båt- och fartygstillverkning, fritidsbåtsindustrin, teknik- och underleverantörer, systemleverantörer, varv, reparationsvarv och varuägare.


Här kommer vi att presentera ett starkt klusterområde med teknikföretag, underleverantörer och varv.