MARIN TEKNIK & INNOVATION

Marin Teknik  & Innovation som branschområde består av företag som konstruerar, tillverkar, reparerar eller säljer produkter och tjänster till maritima aktörer. Det består också av säten för forskning och kompetens. Här finns båt- och fartygstillverkning, fritidsbåtsindustrin, teknik- och underleverantörer, systemleverantörer, varv, reparationsvarv, varuägare samt akademi.