VÄLKOMMEN TILL MARITIMA MÖTESPLATSEN 2024

Välkommen till Maritima Mötesplatsen 2024. Program sker under dagarna 25-27 juni.

ALMEDALEN 2024

Välkommen till Gotland och Almedalsveckan

Den 25-27 juni 2023 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Vi ses i Visby!

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar samt Lighthouse.

Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom; miljö och hållbarhet, grön omställning, samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, totalförsvarsperspektiv och säkerhet.

Sponsorer för Maritim Mötesplats är:

Guldsponosorer: Stena och Gotlandsbolaget

Silversponsorer: Furetank, Seko Sjöfolk, Sjöfartsverket, Wallenius Marine

Bronssponsorer: DNV, Viking Line, Preem, Rederi Eckerö AB, Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareföreningn, Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna, Lighthouse, Energigas Sverige

Varmt välkomna!

PROGRAM 2024

Utöver vårt program i Maritima Mötesplatsen kan du söka bland Almedalens hela program HÄR

Tisdag 25 juni

08.30 Frukost
09.30 Terntank, Destination Gotland, Sjöfartsverket
10.30 DNV
11.15 Lunch
12.00 Maritimt Forum
Hur säkerställer vi att Sverige inte blir utan personal inom de maritima näringarna?
13.00 Lighthouse
14.00 Föreningen Svensk Sjöfart
15.00 Vänersamarbetet

Onsdag 26 juni 

08.30 Frukostseminarium: Wallenius Marine
09.30 Blå Tillväxt
10.30 Sveriges Skeppsmäklareförening
11.15 Lunch
12.00 Maritimt Forum

Vad krävs för att Sverige ska kunna säkerställa försörjningsberedskapen i fred, kris och krig?

13.00 ABB
14.00 Cavotec
15.00 Stockholms Hamnar
16.00 Seko Sjöfolk/Sjöbefälsföreningen
17.00 Slut för dagen

Torsdag 27 juni

08.30 Frukostseminarium: OX2
09.30 Svensk Sjöfart, Åkeriföretagen, Tågoperatörerna
10.30 Swedish Club
11.15 Lunch
12.00 Maritimt Forum

Kan den maritima näringen uppnå klimatmålen och vad krävs för nästa steg?

13.00 Saab Kockums 
14.00 Rauma
15.00 Preem
16.00 Swedish Pelagic Federation
17.00 Slut för dagen

Fredag 28 juni

08.30 Frukostseminarium: Möjligt att boka tid 
09.30 Sveriges Hamnar
10.30 Möjligt att boka tid.