Almedalen 2018-08-15T13:19:39+00:00

ALMEDALEN 2019

Välkommen till Gotland och Almedalsveckan 2019. Den börjar den 30 juni 2019. På den Maritima Mötesplatsen kommer det att arrangeras seminarier och maritimt mingel. Vi ses i Visby nästa sommar!

 

ALMEDALEN 2018

Den 2 – 5 juli 2018 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.

Till höger hittar du hela programmet över de seminarier vi kommer hålla. På mötesplatsen kommer även seminarier av andra maritima aktörer att arrangeras.

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening samt Sveriges Hamnar.

Fyra gemensamma lunchseminarier med ett särskilt dagstema äger rum måndag till torsdag mellan kl.11.00-12:00.

Följande teman behandlas särskilt under dessa dagar:
2 juli:   Miljö och hållbarhet
3 juli:   Samhällsbyggnad och infrastruktur
4 juli:   Besöksnäring och turism
5 juli:   Framtid och rekrytering

Varmt välkomna!

Tävla om kryssningar!

Vinnarna dras offentligt i samband med minglet i Almedalen.Skapa quiz – med Riddle

PROGRAM

MÅNDAG 2 JULI – MILJÖ OCH HÅLLBARHET

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 Svenskt Marintekniskt Forum
Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?
10.00 Transportföretagen
Är elvägen vägen till framtiden?
11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Valdebatt: Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart, från vilja till politisk verkstad
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Energigas
Gasdrivna fartyg för en renare stadsluft
14.00 Sydsvenska Handelskammaren, Trelleborgs Hamn
Vattenutmaningen – hur möter vi den?
15.00 Vänersamarbetet
Mer gods på vattenvägen – samspelar den nationella och regionala transportpolitiken? 
17.00 Maritima Mötesplatsen
Maritimt mingel (sluten anmälan)

TISDAG 3 JULI – SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

ONSDAG 4 JULI – BESÖKSNÄRING OCH TURISM

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 Passagerarrederiernas förening
Digitaliseringen och färjeturismen
10.00 Svenska Taxiförbundet
Privatbilismens era är förbi, är taxi till folket lösningen – hämttjänst till alla?
11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Kan maritim besöksnäring blomma även på vintern?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat
Upptäck båtlivet politiker!
14.00 Göteborgs Hamn
Vilka är trenderna inom det globala transportsystemet – hur påverkas Sverige och hamnen i Göteborg?
15.00 Blå Tillväxt
Hur går det för sjöfarten efter valet?
17.00 Transportföretagen
Maritimt mingel (sluten anmälan)

TORSDAG 5 JULI – FRAMTID OCH REKRYTERING

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 DNV-GL
Maritima transporter 2050: Hur ser morgondagens fartyg ut? Och vad betyder det för branschen idag?
10.00 Transportföretagen
Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?
11.00 Sjöfartens branschorganisationer
Klimat- och kompetensförsörjningsfrågor – vad vill ungdomsförbunden?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch med grill & DJ-musik