VÄLKOMMEN TILL MARITIMA MÖTESPLATSEN 2023

Välkommen till Maritima Mötesplatsen 2023. Program sker under dagarna 28-30 juni.

ALMEDALEN 2023

Välkommen till Gotland och Almedalsveckan

Den 28-30 juni 2023 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Vi ses i Visby!

Till höger hittar du hela programmet över de seminarier vi kommer hålla. På mötesplatsen kommer även seminarier av andra maritima aktörer att arrangeras.

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening samt Sveriges Hamnar.

Årets tema är Konkurrenskraft Sverige – omställning och säkerhet!

Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom; Miljö och hållbarhet, Grön omställning, Samhällsbyggnad och infrastruktur, Energi, Kompetensförsörjning, Totalförsvarsperspektiv och Säkerhet.

Varmt välkomna!

Almedalen 2022

PROGRAM 2023

Utöver vårt program i Maritima Mötesplatsen kan du söka bland Almedalens hela program HÄR

ONSDAG 28 JUNI

08.30 Frukost
Passagerarrederiföreningen

Event ID: 69130
Maritim sårbarhet – hur säkrar vi passagerartrafiken ur ett totalförsvarsperspektiv?
09.30 Blå tillväxt
Event ID: 67046
Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?
10.30 Göteborgs Hamn
Event ID: 69078
Hamnen som energinod – så skapar vi effekt i hela värdekedjan
11.30 Maritima Mötesplatsens projektgrupp
Event ID: 67052
Vad tycker näringsutskottet om sjöfart, energi och handel?
12.30 Maritima Mötesplatsen
Lunch
14.00 Stockholms Hamnar
Event ID: 69331
Gröna sjöfartskorridorer – så går vi från ord till handling
15.00 OX2
Event ID: 68286
Vad händer med Energipilot Gotland nu?
16.00 The Swedish Club
Event ID: ???
Marin försäkring i en global marknad

TORSDAG 29 JUNI 

08.30 Frukost
Vänersamarbetet

Event ID: 68608
Hur skapar vi bra förutsättningar för sjöfarten i Sverige?
09.30 Föreningen Svensk Sjöfart
Event ID: 67040
Starkare svensk sjöfart – vad behövs för att Sverige ska fortsätta fungera i fred, kris och krig?
10.30 Svenska Skeppshypotek
Event ID: 69192
Hur står sig det svenska totalförsvaret inom sjöfarten och hur kan det förbättras?
11.30 Maritima Mötesplatsens projektgrupp
Event ID: 67915
Vilka är sjöfartsnäringarnas utmaningar kopplat till hållbarhet och säkerhet?
12.30 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 ABB
Event ID: 69213
Hur får vi fram elen och hur får vi den att räcka till när fler och fler fartyg skall ladda?
14.00 Föreningen Svensk Sjöfart
Event ID: 68353
Framtidens hållbara sjöfart – vad krävs på land?
15.00 Lakeway Link, ABB, Wallenius Marine 
Event ID: 69092
Nya samarbeten för att vässa sjöfarten
16.00 PREEM
Event ID: 69284
Behov av tonnage finnes – hur ser framtidens utbud och efterfrågan ut?
17.00 Maritimt Forum
Wrap-up: vad tar vi med oss från dagen?

FREDAG 30 JUNI 

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.30 Maritimt Forum
Event ID: 69081
Hur fort kan sjöfarten elektrifieras?
10.30 Cavotec
Event ID: 68884
Shore power, banar vägen för gröna hamnar och miljövänliga fartyg?
11.30 Maritima Mötesplatsens projektgrupp
Event ID: 67312
Sjöfartsverket, slussar och sjöfartens skatter – vad vill politikerna?
12.30 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen Sjöfart
Event ID: 67041
Sjöfartsquiz – Hur säkrar vi framtidens sjöfolk så att Sverige fortsätter fungera?
14.00 Maritimt Forum 
Vi sammanfattar dagen och Maritima Mötesplatsen i sin helhet. Vilka höjdpunkter tar vi med oss?