VÄLKOMMEN TILL MARITIMA MÖTESPLATSEN 2022

Välkommen till Maritima Mötesplatsen 2022. Program sker under dagarna 4-6 juli. Tältet är även öppet för möten fram till lunch den 7 juli.

ALMEDALEN 2022

Välkommen till Gotland och Almedalsveckan

Den 4 – 6 juli 2022 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Vi ses i Visby!

Till höger hittar du hela programmet över de seminarier vi kommer hålla. På mötesplatsen kommer även seminarier av andra maritima aktörer att arrangeras.

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening samt Sveriges Hamnar.

Tre gemensamma lunchseminarier äger rum måndag till onsdag mellan kl.11.00-12:00.

Årets tema är Konkurrenskraft Sverige!

Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom; Miljö och hållbarhet, Grön omställning, Samhällsbyggnad och infrastruktur, Framtid, Kompetensförsörjning och rekrytering.

Varmt välkomna!

Almedalen 2022

PROGRAM 2022

Utöver vårt program i Maritima Mötesplatsen kan du söka bland Almedalens hela program HÄR

MÅNDAG 4 JULI

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 Lighthouse
Event ID: 65495
Utan mer satsningar på sjöfartsforskning och innovation nås inga klimat- och hållbarhetsmål
10.00 Föreningen Sveriges Sjöfart
Event ID: 64169
Klarar vi en kris? – Lärdomar från coronapandemin från sjöfarten och transportsektorn
11.00 Projektgruppen tar pulsen på trafikutskottet
Event ID: 65679
Vad blir sjöfartens trafikuppgift i framtiden?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Maritimt Forum ställer frågan till Trafikverket, Stockholms Hamnar, Gotlands Tech, Liquid Wind samt INAB-Infrastruktur i Umeå AB
Event ID: 66356
Hur kan vi skapa gröna sjöfartskorridorer?
14.00 Vänersamarbetet
Event ID: 665303
Samverkan – nyckeln till ökad konkurrenskraft för sjöfarten?
16.00 Maritimt Forum sammanfattar öppningsdagen
Event ID: 65378
Vilken roll spelar sjöfarten för de svenska maritima näringarnas konkurrenskraft?

TISDAG 5 JULI 

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 Gotlandsbolaget & Uppsala Universitet
Event ID: 66302
Vätgasens roll för Sveriges omställning – hur snabbar vi på processerna?
10.00 Wärtsilä
Event ID: 65931
Vägen till fossilfri transportnäring är mer än tekniska lösningar
11.00 Projektgruppen tar pulsen på miljöutskottet och trafikutskottet
Event ID: 64900
När får vi fart på sjöfartens omställning?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
Event ID: 64191
Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?
14.00 Cavotec
Event ID: 66121
Rätt kontakt skapar grönare hamnmiljö
15.00 SSPA 
Event ID: 66257
Har vi råd att inte spara energi? En vision för gotlandstrafik i en fossilfri framtid
16.00 ABB
Event ID: 66552
Hur får vi elen att räcka till när fler och fler fartyg ska ladda?
17.00 Maritimt Forum belyser dagens höjdpunkter och lärdomar
Event ID: 65411
Vilken roll spelar samhällsbyggnad, infrastruktur och grön omställning för de maritima näringarna?

ONSDAG 6 JULI 

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 Transportföretagen
Event ID: 64264
Transportnäringen behöver rekrytera 130 000 – men hur löser vi det?
10.00 Svensk Sjöfart
Event ID: 64170
Hur flyter sjöfarten fram? Framtidens bränslen och framdrivningsmedel
11.00 Projektgruppen tar pulsen på utbildningsutskottet & arbetsmarknadsutskottet
Event ID: 65230
Hur ska vi stärka dagens och framtidens maritima näringars kompetenser?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Maritimt Forum, Nextgen Icebreakers
Event ID: 65358
Nya isbrytare – en gemensam svensk och finsk angelägenhet
14.00 TBA
15.00 Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen 
Event ID: 64192
Hur säkerställer vi sjöfartens kompetensbehov i fred, kris och krig?
16.00 Maritimt Forum belyser dagens höjdpunkter och lärdomar samt sammanfattar Almedalen 2022
Event ID: 65417
Hur kan de maritima näringarna säkra en ljus framtid med kompetensutveckling och rekrytering?

TORSDAG 7 JULI 

09.00 -12.00 Öppet tält för möten
 
14.00 Vi packar ihop för året