Almedalen 2021-11-22T09:26:48+00:00

VÄLKOMMEN TILL MARITIMA MÖTESPLATSEN 2022

Välkommen till Maritima Mötesplatsen 2022. Program för dagarna 3-7 juli är under uppbyggnad.

ALMEDALEN 2019

Välkommen till Gotland och Almedalsveckan

Den 1 – 3 juli 2019 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Vi ses i Visby!

Till höger hittar du hela programmet över de seminarier vi kommer hålla. På mötesplatsen kommer även seminarier av andra maritima aktörer att arrangeras.

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening samt Sveriges Hamnar.

Tre gemensamma lunchseminarier med ett särskilt dagstema äger rum måndag till onsdag mellan kl.11.00-12:00 samt ett gemensamt seminarium under onsdagen kl. 15.00-15.45.

Följande teman behandlas särskilt under dessa dagar:
1 juli:   Miljö och hållbarhet
2 juli:   Samhällsbyggnad och infrastruktur
3 juli:   Framtid och rekrytering

Varmt välkomna!

PROGRAM 2019

MÅNDAG 1 JULI – MILJÖ OCH HÅLLBARHET

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 Lighthouse
Seglande stora och små fartyg – framtidens sjötransporter?
10.00 Sjöfartsverket
Hur gör vi sjöfarten mer miljövänlig?
11.00 GD-Debatt
Hur arbetar myndigheter med hållbarhet och miljö inom den maritima näringen?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 ABB Marine
Kan sjöfartsnäringen vinna på elektrifiering, digitalisering, uppkoppling och minska klimatpåverkan?
14.00 Ystad Hamn
Hamnens roll i den gröna omställningen
15.00 Energigas, omställningen till LNG
Hur kan gasdrivna fartyg ge en renare sjöfart?
17.00 Maritima Mötesplatsen
After Sea Grill & Mingel (Sluten anmälan)

TISDAG 2 JULI – SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

ONSDAG 3 JULI – KOMPETENS OCH REKRYTERING

08.30 Maritima Mötesplatsen
Frukost
09.00 SMTF
Så  här skapar vi ett agilt verktyg att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet
10.00 Sjöfartsverket/SARF
Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?
11.00 Ungdomspolitisk sjöfartsdebatt
Hur möter vi framtidsutmaningarna inom den maritima sektorn och transportsektorn?
12.00 Maritima Mötesplatsen
Lunch
13.00 Blå tillväxt
Bra för miljön, jobben och tillväxten – hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?
14.00 Maritimt Forum
Sverige är östs port mot väst – vilken roll spelar sjöfarten i detta sammanhang?
15.00 Sjöfartsdebatt
Hur arbetar sjöfarten med hållbarhet, digitalisering och rekrytering?