Maritimt Forum söker:

Verksamhetschef

Maritimt Forum är den sammanhållande intresseorganisationen för de svenska maritima näringarna och representerar hela det svenska maritima klustret.
Maritimt Forum lyfter maritima frågor och är mötesplats; skapar arenor och är plattform för samverkan kring våra gemensamma frågor.  Det är dock de som ”äger” de olika sakfrågorna som ansvarar för att frågorna drivs i mål. Medlemmarna i föreningen är rederier, hamnar, skeppsmäklare, teknikföretag, fackföreningar, statliga myndigheter, akademi och transportköpare.

I rollen som verksamhetschef kommer du att vara ansvarig för att utveckla och driva verksamheten enligt den strategi som fastlagts av styrelsen. Därutöver ansvarar du även för att verksamheten hålls inom de finansiella ramar som finns till förfogande. Du rapporterar till styrelsen för Maritimt Forum.

Du kommer att vara en central person inom det svenska maritima klustret och kommer att agera som ”ambassadör” för de maritima näringarna i olika sammanhang. Du bidrar till att skapa ökad kunskap och lyfter fram och synliggör det svenska maritima klustret; du bidrar till att det maritima klustret syns, hörs och ”finns på kartan”.

I rollen ingår att ansvara för de återkommande event som Maritimt Forum arrangerar, det vill säga Världssjöfartens dag, Riksdagens maritima nätverk och den Maritima mötesplatsen i Almedalen samt övriga arrangemang. Du ansvarar även för våra sociala kanaler.

Du kommer söka en tät dialog och ett aktivt samarbete med såväl branschorganisationer och myndigheter, som enskilda medlemsföretag.

Du förväntas hålla dig uppdaterad och informerad kring frågor som är av central betydelse för sjöfartsnäringen och våra medlemmar – och utifrån detta ta fram förslag på strategi och aktiviteter för hur gemensamma frågor bäst kan uppmärksammas gentemot relevanta beslutsfattare.

Vem är du?
Du har en relevant högskoleutbildning och helst även arbetserfarenhet från någon av de maritima näringarna eller inom kommunikation, transport eller logistik. Du är en driven och duktig projektledare och en god kommunikatör i tal och skrift. Du är förmodligen redan idag bekant med någon del av det maritima klustret.

Du kommer att arbeta med aktörer och representanter från ett stort antal verksamheter och behöver därför vara en utpräglad lagspelare och ledare.

Maritimt Forum har ett mycket litet kansli, du måste vara självgående och ha både förmåga och intresse av att själv producera, verkställa och följa upp.

Mer information
Tillsvidareanställning på hel- eller deltid. Placering i Stockholm eller Göteborg. 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer?
Kontakta Berit Blomqvist berit.blomqvist@swe-shipbroker.se

Ansökan
Skicka ansökan inkl. CV och personligt brev, senast den 15 augusti till berit.blomqvist@swe-shipbroker.se OBS! märkt verksamhetschef.

Urval sker löpande