EU-NÄTVERK

European Shortsea Network

EUROPEAN SHORTSEA NETWORK – FÖR EN UTVECKLAD EUROPEISK NÄRSJÖFART

European Shortsea Network är en sammanslutning av Shortsea Promotion Centres (SPCs) i Europa. Nätverkets målsättning är att öka kunskapen om och förutsättningarna för short-sea shipping, dvs närsjöfart.

Sjöfartsforum är Shortsea Promotion Centre Sweden, utsedd av Näringsdepartementet. Det första nationella SPC bildades 1997 i Nederländerna. År 2000 fanns så många SPCs att European Shortsea Network kunde bildas. Idag består nätverket av 20 nationella SPCs.

Nätverket träffas två gånger per år, men fungerar i övrigt som en virtuell plattform för promotion och information runt Europasjöfart. ESN arbetar också för att sprida idéer och best practises mellan medlemmarna för att stimulera de nationella organisationernas arbeten. Nätverket ger också support till nya SPCs och arbetar med att identifiera gemensamma problem, behov och s k bottlenecks kring Europasjöfarten.

De senaste åren har flertalet medlemmar arbetat tillsammans med större projekt, delvis finansierade av EU. Bl a har en rapport om SECA-effekterna tagit fram. Rapporten kan laddas ner längst ned på denna sida.

Medlemmarna finns i norr och söder, liksom öst och väst vilket möjliggör både praktisk och effektiv promotion inom EU. Ett lands EU-medlemskap är dock inget krav, varför även Norges SPC är en av medlemmarna.

Ordförandeskapet i ESN följer det land som är ordförande för European Coucil och gäller under samma period. Om ett EU-land inte har ett nationellt SPC kommer ordförandeskapet innan förlängas med tre månader och den därpå tillträdande får ta över ordförandeklubban tre månader tidigare. En av SPC-medlemmarna är utsedd till kassör. Övrigt arbete utförs i arbetsgrupper, som kan vara både av permanent och temporär karaktär.

Flera SPCs inom European Shortsea Network arbetar idag som Intermodal Promotion Centres och många SPCs arbete att formellt utvidga verksamheterna till att även täcka internmodala transportlösningar pågår.

European Network of Maritime Clusters

MARITIM KLUSTERUTVECKLING  INOM MÅNGA EU-LÄNDER

Sjöfartsforum är medlem i nätverket European Network of Maritime Clusters med europeiska organisationer som liksom vi arbetar för att stärka utvecklingen inom de nationella maritima klustren.

European Network of Maritime Clusters
The European Network of Maritime Clusters (Denmark, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, United Kingdom) was founded on 4 November 2005 in Paris by maritime organisations of ten countries, with the objective to learn from each other and to promote and strengthen the maritime clusters of member states and Europe as a whole. The basis for this founding session was created during a first meeting which took place in The Hague on 26-27 April 2004, and a joint-presentation of the various maritime clusters at the Maritime Industries Forum Plenary Session on 26 January 2005 in Bremen. The European Network of Maritime Clusters organised itself as a flexible network in which members cooperate on a voluntary basis for issues related to their national agenda’s, and in a more structured way for actions at the European level. Meanwhile the Spanish Cluster was officially founded in January 2007 and joined the ENMC as participant.

Organisation
The European Network of Maritime Clusters is under the responsability of a presidium, consisting of a chairman, a vice-chairman and a secretary. Presently Mr Francis Vallat, France, is Chairman of the network.