Polar Crewing AB är ny medlem i Maritimt Forum och ett företag som arbetar med specialrekrytering för besättning och servicepersonal i de polara områdena.

– Grundidén är att vi ska kunna hjälpa rederier att rekrytera kompetent personal för de polara områdena men parallellt med det så är målet att coacha människor som är intresserade av att arbeta inom dessa specialområden. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men sedan är det även en del som handlar om coaching och kompetensutveckling. Vi har börjat bygga ett utbildningspaket för individer som vill jobba i dessa områden. Det är nämligen ofta lokala regler som inte är internationella sjöfartsregler som man behöver ha kompetens om och det försöker vi möta. Ofta vill man ha personer som har tidigare erfarenhet i dessa områden och då är insteget jättesvårt. Jag och en till person i England sitter just nu och jobbar på ett sådant utbildningsystem för att möjliggöra för fler att arbeta inom dessa områden, säger Per Barkman, VD för Polar Crewing AB.

Att arbetar i polarområden är något som lockar sjöfolk, men även personer som inte tidigare inom just sjöfart.

– Från sjömännen så är intresset stort och för många är detta ett periodjobb som man gör ett par år för att få en annan upplevelse samtidigt som man jobbar. Målet är att ha en pool med intresserade människor så att rederierna inte behöver jaga individer utan man kan istället kontakta oss för en del av bemanningen eller för att få full bemanning. Vi har nu lagt starten och i början av januari har vi exempelvis en rekryteringskväll för servicepersonal och guider i Åre då det är en öppning för dem att arbeta på exempelvis Svalbard, säger Per Barkman.

Även om det finns ett stort intresse finns det också enligt Per Barkman flera utmaningar.

– Utmaningen är att visa och informera om att vi har kompetenta sjömän så att det blir intressant för rederierna att samarbeta med oss. Vi är nischade eftersom vi är svenskar och skandinaver men vi ser att bemanningen är internationell i den här industrin. Det är exempelvis även flera intresserade från Nya Zeeland och UK, säger Per Barkman.

I framtiden tror Per Barkman att det är viktigt att flera åtgärder genomförs för att förenkla för personer att komma in i branschen och också få människor att stanna kvar i yrket.

– Det är två bitar. Dels behöver man ”branda” sjöfartsyrket som ett modernt yrke och möta nästa generations sjömän utifrån de förutsättningar som de har. Den sjömannen kommer varva mellan att vara ombord och iland utifrån perioder i livet och det är svårt utifrån behörighetskraven idag. Är man iland för länge så tappar man behörigheter och man kan bara göra refresher en gång. Sedan tror jag också på att det bör finnas mer insteg i branschen så att man inte direkt måste bestämma sig för att göra fyra eller fem års studier för något man inte vet vad det är. Där behöver vi hitta öppningar så att man kan pröva på yrket. Vi behöver hitta de personer som triggas av att ha ett kvalificerat administrativt men samtidigt praktiskt jobb och att man kan lyfta den delen i det, säger Per Barkman.

Det stora nätverket och möjligheterna till att samverka är något som låg till grunden för beslutet att bli medlem i Maritimt Forum.

– Jag tror på den nya ledningen och det är viktigt att vara en del av ett maritimt nätverk. Det är en framgångsnyckel att ha ett starkt kluster och samverka och det är många områden där man inte konkurrerar utan kompletterar varandra inom den maritima näringen. Det ska bli roligt att träffa övriga medlemmar och hitta både kompetens och business tillsammans. Det är så vi blir starka. Jag hade gärna sett att vi har fler av den här typen av fartyg i Sverige och att turistindustrin på nationellt vatten ökar, säger Per Barkman.

Fakta: Polar Crewing AB