COP 28, det globala klimatmötet, ägde rum mellan 28 november och 12 december. Flera av de saker som diskuterades kan få en påverkan på den maritima näringen. EU sa under klimatförhandlingarna att man bland annat ska fasa ut fossila bränslen, öka kapaciteten för förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. Bland annat ska stöd ges om 175 miljoner Euro för att minska metanutsläpp och man ska tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviseringsåtgärderna.

– EU har nu lagstiftat om att minska våra utsläpp av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030, och vi är till och med på väg att överträffa det målet. Det här är en viktig signal till Europa och våra globala partner att den gröna omställningen är möjlig och att vi infriar våra löften, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

Under mötet informerade 10 rederier att man gått med i Cargo Owners for Zero Emission Vessels, som är en plattform med 35 transportköpare som strävar mot nollutsläppet. Även Green Maritime Africa Coalition som önskar främja nollutsläpp genom samverkna mellan fler aktörer inom den maritima näringen och beslutsfattare informerade om sitt arbete.

Läs mer.