Den 25-28 juni 2024 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar samt Lighthouse. Guldsponsor är Stena AB och Gotlandsbolaget.

Stena AB-koncernen grundades år 1939 och är idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Stena AB är verksamt inom färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och investeringar.

Gotlandsbolaget grundades år 1865 och har sedan dess arbetat för att föra Gotland och fastlandet närmare varandra. Kärnverksamheten är Gotlandstrafiken som bedrivs året runt i dotterbolaget Destination Gotlands regi. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning, hotellverksamhet på Gotland, kapitalförvaltning, teknikutveckling inom sjöfart och fossilfria drivmedel, samt en kryssningsverksamhet i samarbete med Viking Line.

Seminarierna som äger rum på Maritim Mötesplats tar upp ämnen såsom; miljö och hållbarhet, grön omställning, samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, totalförsvarsperspektiv och säkerhet.

Läs mer om Stena

Läs mer om Gotlandsbolaget.

Läs mer om Maritim Mötesplats.