Maritimt Forum samordnade ett studiebesök inom den maritima näringen för elever från Sjölins gymnasium. Eleverna fick besöka Maritimt Forums medlemmar Sirius Shipping, Northern Offshore Services och Donsötank. Eleverna fick lära sig mer om hur den svenska rederinäringen ser ut, dess historia och hur det är att arbeta ombord.

Sirius Shipping är ett rederi med moderna tankfartyg och håller för tillfället på att bygga två metanolfartyg med leverans under år 2026.

– Idag ställs stora miljö- och klimatkrav på rederierna. Idag fraktar vi alla möjliga produkter och i framtiden kommer råoljetanker kanske försvinna och istället bli olika produkttankers. Ca 90 procent av allt gods till Sverige går via sjöfarten, säger Arvid Wachsmann från Sirius Shipping.

Sally Johnsson, Donsötank, berättade under besöket om Donsös historia.

– Redan vid medeltiden var sjöfarten viktig. Runt 1870-talet ändrades sjöfarten då man slutade använda segel och istället använde ångfartyg. År 1872 startades Swedish Club för man insåg att man behövde försäkra fartygen. På 1900-talet förändrades fartygen ännu mer. På Donsö började sjöfarten med att man transporterade oljetunnor på fiskefartyg. År 1950 fanns tre rederier på Donsö och 20-tal jobbade med sjöfart. Idag finns 10 rederier och 1300 Skandinavien anställda. På Donsö byggs nu 19 stycken fartyg och totalt finns 49 fartyg i Donsöflottan, säger Sally Johnsson, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Donsötank. 

Northern Offshore Services är ett rederi med flera olika sorters fartyg. Framförallt har man Crew Transfer Vessel-fartyg och bland annat kör ut till vindkraftsparker. Totalt har man haft ca 118 000 landningar på vindkraftsparker. Bland annat ansvarar NOS även för ambulansbåten som finns i södra skärgården i Göteborg och under studiebesöket fick eleverna även gå ombord ambulansbåten. 

Eleverna besökte även Donsö Maritime Training Center och fick lära sig mer om livet ombord.