Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Workshop om kompetensförsörjning inom de marintekniska näringarna.

Eventet är begränsat till 25 personer. Sista svarsdatum är 18 mars. ANMÄL DIG HÄR

Varmt välkomna!

 

 Introduktion

En utvecklad och väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för en hållbar konkurrenskraftig svensk maritim näring.

Chalmers och SMTF’s tidigare studie ”Kompetensförsörjning inom maritimnäring” genomfördes en studieresa till Ålesund för att lära om kompetensförsörjning inom norsk maritim näring. Som en del av resan mötte vi och intervjuade företrädare för ”Marint kompetenscenter”. Marint kompetenscenter har en central roll för den norska marina näringens kompetensförsörjning. En av slutsatserna av den första studien rekommenderade att undersöka om det finns underlag för en motsvarande aktör för de svenska sjöfarts och marintekniska näringarna det så kallade ”Maritima Näringarnas Kompetenscenter.”

Chalmers och SMTF’s vision är att kompetenscentret skall kunna marknadsföra de maritima näringarna till allmänheten och ungdomar i synnerhet. Fylla gapet mellan näringens behov och utbildningsväsendet genom att initiera exempelvis YH-utbildningar. Vara en dialogmotor för kompetensanalyser avseende samverkan mellan rederi och marinteknik. Kartlägga näringens behov av kortare kompetenshöjande insatser och arbeta för samverkan mellan företagen i genomförande av dessa insatser, till exempel genom omvärldsbevakning avseende teknik- och regelutveckling. Fungera som länk mellan näringarna och utbildningar avseende praktikplatser och lärande i arbete (LIA).

Kompetenscentret avser inte att konkurrera med existerande utbildningsinsatser så som YH, Högskola/Universitet eller andra branschspecifika utbildningscentra, utan snarare fokusera på samverkan med utbildningsväsendet.

Chalmers och SMTF vill med studien ta reda på om visionen om ett maritimt kompetenscentrum är genomförbart och vad som krävs för en etablering. Om studien visar att det finns underlag för etablering kommer den färdiga rapporten kommer överlämnas till berörda branschorganisationer för vidare diskussion.

Chalmers och SMTF har som en inledande del av studien intervjuat tjugotalet företag inom sjöfarts- och marinteknisk näring. Workshopen avser bland annat fånga upp inspel från de aktörer som har behov av kompetens inom områdena sjöfart och marinteknik men som inte blivit intervjuade.

Workshopen syftar till att testa olika scenarion vilka kompetenscentrets uppgifter skulle kunna vara samt hur det skulle kunna drivas och i vilken affärsmodell.

Till toppen