Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Datum och tid: 19 mars kl.10.00-15.30

Plats: Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

AnmälanAnmäl dig här. Seminariet är gratis, men anmälan och avanmälan krävs senast 12 mars. Seminariet riktar sig till alla inom sjöfartsbranschen.

Den 19 mars arrangeras nästkommande öppna workshop i arbetet med att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier!

Under seminariet kommer du få lära dig hur man hanterar svåra situationer, hur man sätter stopp för kränkande särbehandling och trakasserier och hur man kan arbeta förebyggande med kränkande särbehandling och trakasserier.

Workshopen riktar sig till alla inom sjöfartsbranschen; såväl ombordanställda, medarbetare iland som chefer och arbetsgivare.

 

Preliminärt program

10.00 Registrering och kaffe

10.15 Välkomna och inledning – hur arbetar sjöfartsbranschen med frågorna? – Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Katarina Norén, GD, Sjöfartsverket

Föreläsning och workshop: Hur hanterar man svåra situationer och svåra samtal som medarbetare och chef? – Gunnel Ryner, föreläsare och författare

Hur sätter man stopp för kränkande särbehandling och trakasserier som pågår som medarbetare och arbetsgivare?

12.30 Lunch

13.30

Inspirationsföreläsningar och best practice med bland annat Elin Kebert, Byggindustrierna

Föreläsning och workshop: Hur kan vi arbeta vidare med det förebyggande arbetet med kränkande särbehandling och trakasserier? – medarbetar- och arbetsgivarperspektiv – Hannelore Stuhrmann, specialist inom ledarutveckling och förändringsledning, Sjöfartsverket

15.15 Framåtblick – vad ska vi åstadkomma om ett år? – Vågrätts styrgrupp

15.30 Slut

 

Mer information kommer inom kort.

 

Arrangörer

Workshopen arrangeras av Vågrätt som är ett branschövergripande samarbete inom sjöfartsbranschen som syftar till att tydliggöra att sjöfartsbranschen är en bransch för alla. Arbetet har som vision att skapa en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser som är fri ifrån diskriminering och kränkande särbehandling. Genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Deltagande organisationer är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

Till toppen