Alternativt height, den segelfria höjden för ett fartyg.