eller intercoastal trade är engelska begrepp för närsjöfart. Det vanligaste begreppet är dock short-sea shipping. Coasting trade används i många f d engelska kolonier. Inom EU har begreppen coastel trade och coastwise water transportation gått tillbaka.