MARPOL

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. MARPOL är en konvention under IMO, som omfattar föroreningar till havs från fartyg (i operation eller vid olyckor).

2018-05-21T15:35:52+02:00 21 maj, 2018|