Nautisk mil motsvarar 1.852 meter eller en så kallad distansminut eller sjömil.