Pråm

i svensk traditionell betydelse, ett enkelt fartyg utan överbyggnad för transport av gods på korta avstånd. Pråmen har oftast ingen egen framdrift utan är avsedd för bogsering.

2018-05-21T15:41:05+02:00 21 maj, 2018|