en förening för marintekniska underleverantörer och småbåtsindustrin.