fartyg för flytande last som t ex olja och flytande naturgas.