är en regelsättande myndighet som arbetar för säkra och miljövänliga transporter på vägar, på sjön, i luften och på järnväg.