utför underhåll, reparationer eller nybyggnad av fartyg och utrustning för offshore. Ett varv består ofta av en stor sammansättningsverkstad till vilken en mängd underleverantörer av utrustning, maskiner och tjänster är knutna.