Medlemmar 2019-11-26T15:14:26+01:00

Maritimt Forums medlemmar 2019

Maritimt Forum driver klustergemensamma maritima frågor och agerar arena för möten och samverkan inom det maritima näringarna. Målet är konkurrenskraftiga maritima näringar, god kunskap om sjöfart och maritim verksamhet i samhället samt ett starkt maritimt kluster i samverkan.

Föreningens drygt 100 medlemmar kommer från de maritima näringarna. Här finns rederier, hamnföretag, varuägare, klassningssällskap, banker, försäkringsbolag,
mäklare, fackföreningar, konsultföretag, sjöfartsrelaterade företag och olika typer av kulturinstitutioner och branschorganisationer. 

 

Rederier och skeppsmäklare

Atlantic Container Line Sweden AB

Avatar Logistics AB

Concordia Maritime AB

Charterfrakt Baltic Carrier AB

Destination Gotland

Erik Thun AB

Eurofeeder Shipping AB

Maersk Sverige AB

Northern Offshore Services AB

Rederi AB Eckerö

Rederi AB Gotland

Rederi Vega AB

Stena AB

Stena Oil AB

Strömma Turism & Sjöfart AB

Styrsöbolaget

Svenska Orient Linien AB

Tarbit Shipping AB

Thor Shipping och Transport AB

Trafikverket Färjerederiet

Unifeeder Sweden AB

Wallenius Marine AB

Wallenius Wilhelmsen Logistics

Waxholmsbolaget/Trafikkontoret,

Stockholms läns Landsting

Viking Line Skandinavien AB

 

Hamnföretag

Copenhagen Malmö Port AB

Gävle Hamn AB

Göteborgs Hamn AB

HallandsHamnar AB

Hargs Hamn AB

Karlshamns Hamn AB

Karlskrona Hamn

Kvarkenhamnar AB

Landskrona Hamn AB

Luleå Hamn AB

Mälarhamnar AB

Norrköpings Hamn AB

Oxelösunds Hamn AB

Stockholms Hamnar

Sundsvalls Hamn AB

Södertälje Hamn AB

Trelleborgs Hamn AB

Wallhamn AB

Vänerhamn AB

Ystad Hamn Logistik AB

 

Forskning och innovation

Kungliga Tekniska Högskolan, Marina System

Lighthouse

Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan

SSPA Sweden AB

World Maritime University

 

Branschorganisationer, föreningar, myndigheter

Arbetsförmedlingen Sjöfart

Energigas Sverige

Föreningen Svensk Sjöfart

Föreningen Sveriges Varv

Katarina Sjöfartsklubb/Stift. Sthlm Sjöfartshotell

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Riksföreningen Gästhamnar Sverige

SEKO

SEKO sjöfolk

Sjöräddningssällskapet

Skogsindustrierna

Skärgårdsredarna

Stockholms Handelskammare

Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF

Sveriges Hamnar

Sveriges Skeppsmäklareförening

Swedish Pelagic Federation

Vänersamarbetet

Västra Götalandsregionen

Ålands Landskapsregering

 

Bank, finans, försäkring                 

Svenska Skeppshypotek

 

Varuägare

Lantmännen Ekonomisk förening/Lantmännen Lantbruk

Preem AB

Volvo Group Headquarters

 

Sjöfartsrelaterade företag

Advokatfirman Lindahl

Bureau Veritas

China Classification Society P.R. China Filial, Sweden

DNV GL Sweden AB

Hogia Ferry Systems

Lloyd’s Register EMEA

Sjöblick AB

Stockholms Reparationsvarv AB

Swedish Club

Topoil AB

WSP Sverige AB, Analys & Strategi

Wärtsilä Sweden AB, Services

 

Små konsultföretag

Hagnilsk AB

Green Consulting Group

Jesjo Konsult

Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult

Poseidon Konsult AB

Södahl & Partners

Vattenbussen AB

Zeber AB

 

Besöksnäring

Svenska Mässan

Söderköpings Brunn AB

 

Privatpersoner

Ann Olofsson

Anders Permin