Maritimt Forums medlemmar 2022

Maritimt Forum driver klustergemensamma maritima frågor och agerar arena för möten och samverkan inom det maritima näringarna. Målet är konkurrenskraftiga maritima näringar, god kunskap om sjöfart och maritim verksamhet i samhället samt ett starkt maritimt kluster i samverkan. Föreningens ca 70 medlemmar kommer från de maritima näringarna. Här finns rederier, hamnföretag, varuägare, klassningssällskap, banker, försäkringsbolag, mäklare, fackföreningar, konsultföretag, sjöfartsrelaterade företag och olika typer av kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Rederier och skeppsmäklare

Concordia Maritime AB

Destination Gotland

Erik Thun AB

Maersk Sverige AB

Northern Offshore Services AB

Rederi AB Eckerö

Rederi AB Gotland

Stena AB

Stena Oil AB

Svenska Orient Linien AB

Thor Shipping och Transport AB

Trafikverket Färjerederiet

Wallenius Marine AB

Viking Line Skandinavien AB

Hamnföretag

Gävle Hamn AB

Göteborgs Hamn AB

HallandsHamnar AB

Hargs Hamn AB

Karlshamns Hamn AB

Karlskrona Hamn

Kvarkenhamnar AB

Landskrona Hamn AB

Luleå Hamn AB

Mälarhamnar AB

Norrköpings Hamn AB

Oxelösunds Hamn AB

Stockholms Hamnar

Sundsvalls Hamn AB

Södertälje Hamn AB

Trelleborgs Hamn AB

Wallhamn AB

Vänerhamn AB

Ystad Hamn Logistik AB

Forskning och innovation

Kungliga Tekniska Högskolan, Marina System

Lighthouse

Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan

World Maritime University

Branschorganisationer, föreningar, myndigheter

Energigas Sverige

Föreningen Svensk Sjöfart

Katarina Sjöfartsklubb/Stift. Sthlm Sjöfartshotell

SEKO

SEKO sjöfolk

Skogsindustrierna

Skärgårdsredarna

Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF

Sveriges Hamnar

Sveriges Skeppsmäklareförening

Swedish Pelagic Federation

Vänersamarbetet

Ålands Landskapsregering

Bank, finans, försäkring

Svenska Skeppshypotek

Sjöfartsrelaterade företag

Bureau Veritas

DNV GL Sweden AB

Swedish Club

Wärtsilä Sweden AB, Services

Små konsultföretag

Polar Crewing AB