Nästa generations isbrytare

Den 11 april hölls ett frukostmöte i riksdagshuset rörande nästa generations isbrytare.
Riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli och Anders Åkesson bad Maritimt Forum att anordna ett översiktligt seminarium.
Nästa generations isbrytarflotta bör stå klar 2030.
Det kommer vara en av Sveriges största infrastruktursatsningar de kommande åren och beräknas uppgå till mellan 3,3–3,6 miljarder kronor.

Det är många parametrar och intressen att ta ställning till såsom Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten samt Polarforskningssekretariatet och Sveriges behov av import och export.
Det handlar också om att klara strukturella förändringar, internationella miljöregler, om energieffektivitet i nybyggda fartyg och möjligheter att visa svensk innovation i framkant utöver att hålla sjövägen öppen året om.

Dessa talare lyfte ämnet med gemensam avslutande frågestund:
Niklas Nordström, Kommunstyrelsens ordförande i Luleå.
Katarina Norén, generaldirektör samt Peter Fyrby, rederidirektör, Sjöfartsverket.
Håkan Ekengren, talesperson och projektledare, Industrigruppen.

Avslutningsvis råder politisk samsyn kring behovet av ny isbrytarflotta. (ppt)

Följande presentationer visades under Isbrytarseminariet den 11 april 2019:

Sjöfartsverket (ppt)

Industrigruppen (ppt)

Niklas Nordström, Kommunstyrelseordförande, Luleå (ppt)