Rapport Handlingsplan

För inrikes sjöfart och närsjöfart

62 åtgärder för ökad inrikes sjöfart närsjöfart 2019

Regeringsuppdrag n2018/04482/ts

Handlingsplan (pdf)