Donsö Shipping Meet

Den 3-4 september äger Donsö Shipping Meet, den största sjöfartsmässan i Sverige, rum på Donsö. Mässan äger rum vartannat år och lockar nära 2.000 personer till Donsö under två dagar.

Läs mer om mässan och vad ni kan göra och vad de behöver hjälp med här: Hjälp på Donsö den 2 september! (pdf)