Informationsträffar om stöd via ekobonus och CEF rörande miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Trafikverket bjuder in till informationsträffar om möjligheten att finansiera överflyttning av transporter från väg till sjöfart med stöd av Ekobonus och Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

Samtidigt vill vi gärna höra branschens syn på vilka möjligheter och utmaningar som rederier, hamnar och andra aktörer ser och vilka nya transportupplägg som kan vara tänkbara.

 

Ekobonus och CEF

Ekobonus är ett tidsbegränsat ekonomiskt stöd som kan ges till redare som flyttar gods från väg sjöfart. Regeringen har nyligen meddelat att de har för avsikt att förlänga stödsystemet till att gälla för perioden 2020–2022. Trafikverket har påbörjat ett förberedelsearbete av ansökningsprocessen i avvaktan på ett slutligt beslut.

 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, inkluderar i den senaste utlysningen ”Motorways of the Seas” (MoS). Prioriteringen ger möjlighet till finansiering av åtgärder som syftar till att minska miljöbelastning från landtransporter genom skapandet av nya eller uppgradering av befintliga ”short sea shipping routes”. Finansiering kan ges för perioden 2020–2023.

 

Ansökning 2019–2020

De båda stödformerna har liknande syften och ansökningsfönstren kommer sannolikt att vara öppna delvis parallellt. CEF-utlysningen (CEF2019 MAP) har sista ansökningsdag den 26 februari, medan datum för utlysningen av ekobonus ännu är inte är slutligt fastställt. Målsättningen är dock att kunna öppna upp en ansökningsperiod under hösten 2019.

 

Trafikverket bjuder nu in till två informationsmöten:

  • Göteborg den 15 november kl. 10.00–12.00 på Trafikverkets kontor, Vikingsgatan 2-4
  • Stockholm den 19 november kl. 13.00–15.00 på Trafikverkets kontor, Solna Strandväg 98

 

Deltagande kan ske på plats eller via Skype. Det kommer också att vara möjligt att boka tid för enskilda möten för att diskutera specifika projektidéer. I mån av tid kan sådana diskussioner föras i direkt anslutning till mötena.

 

Anmälan sker genom mail till ekobonus@trafikverket.se. Lämna följande uppgifter i mailet:

  • Namn på deltagare
  • Organisation
  • E-postadress
  • Datum för deltagande
  • Hur man önskar delta (på plats eller via Skype)
  • Önskemål om enskilt samtal om planerade projekt