Antalet anlöp i svenska hamnar minskar för tredje kvartalet år 2023 jämfört med år 2022, från 19 706 juli-september 2022, till 18 301 juli-september år 2023. Detta visar statistik från Trafikanalys. Från januari-september år 2023 har hela 52 407 fartyg anlöpt svenska hamnar.

Även den totala godshanteringen för utrikes sjöfart minskar från 34 807 000 ton till 33 488 000 ton. Liknande trend visar inrikes godshanteringen som minskar från 6 930 000 ton juli-september år 2022 till 6 260 000 ton samma period 2023. Flytande bulk står för den största delen av utrikestransporterna där ca 13 miljoner ton består av flytande bulk, exempelvis bensin, eldningsolja, diesel, etanol, och avfallsolja, följt av roro-enheter (en teknik för att köra last av och på fartyg) där ca 10,5 miljoner ton.

Flera varuprodukter har ökat i utrikeshandeln för perioderna juli-september 2022 och juli-september 2023, bland annat livsmedel och dryck, transportutrustning och avfallsvaror. De varor som sett en minskning är bland annat malmprodukter som minskat från ca 1,3 miljoner ton till ca 1,1 miljoner ton.

Passagerarantalet inom den utrikestrafiken för perioden håller sig dock på liknande nivåer, även om en liten minskning skett för de jämförbara perioderna, från 8 165 000 personer till 7 946 000 personer. Vart kommer då passagerarna från? Statistiken visar att flest reser till och från Sverige med fartyg till och från Danmark eller Finland.

Läs mer om statistik för den maritima näringen: