Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att ett investeringsstöd för överflyttning av gods till järnväg och sjöfart inväntar EU-kommissionens godkännande.

– Investeringsstödet kommer att gynna både järnvägs- och sjöfartssektorerna då det fokuserar på investeringar som kan utveckla omlastningen mellan trafikslagen och öka intermodaliteten. Nu hoppas vi på ett snabbt och positivt besked från EU-kommissionen så att Trafikverket kan påbörja utlysningen av stödet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson bland annat i pressmeddelandet.

Idag transporteras ca 60 procent av handeln inom EU med fartyg och ca 1,79 miljoner ton transporteras varje år enligt European Shortsea Network.

Läs mer på regeringens hemsida.