Riksdagens maritima nätverkets träffar arrangeras i samarbete med Maritimt Forum och riksdagsledamöterna Johanna Rantsi (M) samt Mattias Ottosson (S) och när Riksdagens Maritima Nätverk träffades den 15 februari var gröna innovationer inom den maritima näringen och klimatomställningen på agendan. Seminariet modererades av Carolina Kihlström, verksamhetschef, Maritimt Forum.

Sjöfarten transporterar ca 90 procent av all Sveriges import och export och för att Sverige ska uppnå klimat- och miljömål är den maritima näringen en nyckelspelare och möjliggörare – samtidigt som man står inför stora utmaningar både nationellt och internationellt, något som flera talare  under belyste under träffen.

Först ut att prata under seminariet var Frauke Urban, professor, KTH, som berättade om senaste nytt från forskningen om den gröna omställningen och framtidens sjöfartsbränslen. Bland annat menade Frauke Urban att följande krävs för omställningen inom den maritima näringen:

  • Bränslen: uppskalning av produktion, inhemsk tillgång
  • Infrastruktur: fartyg, hamnar, bränsleproduktion/transport/lagring
  • Ekonomiska incitament: fler investeringar, lägre priser på alternativa bränslen, högre koldioxidpriser
  • Marknadsskapande: efterfrågan från kunder, grönare försörjningskedjor, nya samarbeten mellan aktörer
  • Genomförande av policy

Helene Samulesson, kommunikationschef, Wallenius Marine presenterade om fossilfri sjöfart, möjligheter och utmaningar. Helene menade bland annat att man i omställningsarbetet måste ta hänsyn till perspektiv som säkerhet, hållbarhet, teknik, effektivitet, tillgänglighet och kostnad. Helene framhöll även vikten av att hänga med i utvecklingen.

– Det som är sant idag är inte nödvändigtvis sant imorgon, säger Helen Samuelsson.

Maersk Norden medverkade och dess vd Birna Ödefors berättade bland annat om företagets val av metanol som framdrivningsmedel och vad som krävs för omställningen.

– För att omställning ska ske måste även kunderna vara med och betala. Att minska prisgapet mellan konventionella och gröna bränslen är idag en av de viktigaste åtgärderna för omställningen, säger Birna Ödefors.

Grönt elektrobränsle för sjöfarten var i fokus för presentationen av Claes Fredriksson, vd, Liquid Wind. Även Claes menade att både prisgapet mellan olika bränslen samt tillgång på CO2 är viktiga lösningar för omställningen.

Hamnarna är även centrala för den maritima näringens omställning och Magdalena Bosson, vd Stockholms hamnar, medverkade och berättade om hur Stockholms hamnar arbetar med frågan och vad som krävs för framtidens gröna hamn.

– Samplanering är viktigt. Det finns idag 52 hamnar som är kommunalt ägda och man borde jobba mer med den statliga, regionala och kommunala samplaneringen. Ett annat fönster som är öppet är infrastrukturplanen där både hamn- och sjöfartsfrågor saknas till stor del, säger Magdalena Bosson.