När Maritimt Forum bjöd in till Maritimt nätverksmingel i lokalerna i Rosenvik deltog flera olika delar av näringen. Ordförande Berit Blomqvist, och verksamhetschefen, Carolina Kihlström, inledde och välkomnade deltagarna.

– Att vi träffas inom näringen är oerhört viktigt för att vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Det är tillsammans vi blir starka och det är tillsammans vi kan visa på vilken betydelse hela den maritima näringen har för hela Sverige. Den maritima näringen består av flera olika delar och för att vi ska kunna samverka behöver vi mötesplatser och det är bland annat något som Maritimt Forum arbetar med, säger Carolina Kihlström, verksamhetschef, Maritimt Forum.

Följande aktiviteter är bland annat planerade under året:

  • Maritimt Forums årsmötesdag i Göteborg den 20 mars
  • Women in Maritime (i samverkan med Wärtsilä, SMTF, Öckerö Kompetenshuset, RISE och Svensk Sjöfart) – 13 maj
  • Maritimt nätverksmingel i Stockholm den 30 maj
  • Maritim Mötesplats den 25-27 juni i Visby
  • Världssjöfartens dag den 26 september

Läs mer om Maritimt Forums och andra arrangemang inom den maritima näringen.