Maritimt Forums medlem Stockholms Hamnar finns inte bara i Stockholm utan har även verksamheter i Nynäshamn och Norrtälje. Just nu händer mycket i hela koncernen. Bland annat har beslut fattats om en grön korridor och även civil beredskap står högt på agendan.

– Vi arbetar med många utvecklingsprojekt och framtidsfrågor. Vi har precis presenterat en överenskommelse om en grön korridor mellan Åbo Hamn och Stockholms Hamn tillsammans med Viking Line. Vi arbetar intensivt med utvecklingen av Stockholm Norvik Hamn. Där är en central fråga att till exempel utreda avskiljning och lagring av koldioxid, CCS, tillsammans med flera andra aktörer. Beredskapsfrågan och planeringen av civil beredskap ligger också högt upp på dagordningen. Vi diskuterar bland annat med Finland om hur de hanterar NATO-inträdet. Men trots oro i omvärlden och svag konjunktur ser vi på framtiden med tillförsikt. Ny trafik smyger igång under våren med Birka Gotland och Finnlines nya fartyg, säger Magdalena Bosson, vd på Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar med allt från färje-, kryssnings- och skärgårdstrafik. Stockholms Hamnar är även en av Sveriges största godshamnar med hamnar strategiskt belägna i den konsument- och industritäta Stockholmsregionen. Ett tydligt uppdrag från ägarna är att tillhandahålla hållbar varuförsörjning i regionen.

– I det dagliga är Stockholms Hamnars hamnar en viktig spelare i de tre kommuner där vi verkar. Vi erbjuder hamnanläggningar, service till våra kunder och här möts både passagerare och gods som ska till eller från Stockholm och Mälardalsregionen. Verksamheten har stor betydelse för den regionala utvecklingen. Tack vare vår infrastruktur kommer personer till sina affärsmöten, kan besöka sina släktingar och vänner samt åka på semester. Allt detta bidrar till utveckling, säger Magdalena Bosson.

Den maritima näringen sysselsätter mellan 75 000–100 000 beroende på olika beräkningar. Cirka 137 personer av dem arbetar i Stockholms Hamnar.

– I Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm Norvik har Stockholms Hamnar egen stuveripersonal. Det ger dynamik och känsla för verksamheten. Men vi har precis som alla bolag administrativa tjänster som ekonomi, administration och HR. Hos oss kan man även arbeta som till exempel trafikledare i bevakningscentralen, hamnstyrman, marin expert, ansvarig för vattenfrågor, EU-ansökningar, hållbarhetsfrågor och tekniska projekt. Även om vi inte är ett jättestort bolag har vi många specialisttjänster. Nu har jag har arbetat ett år i bolaget och det är tydligt att man gillar att jobba här och brinner för sjöfarten och hamnverksamheten. Rekryteringen framöver är en utmaning både för högteknologiska tjänster och serviceyrken. I hela den maritima sektorn finns också ett stort behov av sjöbefäl, ledare och medarbetare. Kan vi vara med och visa att vi är en bra arbetsgivare så gör vi gärna det, säger Magdalena Bosson.

Den gröna omställningen är prioriterad för Stockholms Hamnar i både det lång- och kortsiktiga perspektivet.

– Arbetet med långsiktig hållbarhet intar en särställning. Att minska klimatavtrycket genom samarbete med andra sektorer och aktörer är avgörande. Utmaningen är att inte bara prata om framtiden utan att hålla jämna steg med den. Miljöfrågor som nya drivmedel, arbeta med infrastruktur för bränsledepåer och elektrifiering är viktiga frågor för oss. Men vi arbetar också med vardagsfrågor som optimering av belysning och värme, att ta hand om svart- och gråvatten, drivmedel i egna fordon och maskiner. Allt detta är viktiga pusselbitar i hållbarhetsfrågan, säger Magdalena Bosson.

Överflytt av gods från väg till sjö är ännu en fråga där Stockholms Hamnar har tydliga direktiv från ägarna. Men det är inte bara en hamnfråga utan en fråga för hela transportsektorn och övergripande en samhällsfråga.

– Vi arbetar både regionalt och nationellt med denna viktiga fråga. En större del av godset behöver överföras från vägtransporter till att istället ta sjövägen. Det bidrar till mer energieffektiva och miljövänliga transporter och avlastar vägnätet. Det viktigaste är att godset tar rätt väg, men vi ser att sjöfartens relativa konkurrenskraft behöver stärkas inom det här området. Främst då inom inrikes transporter och i framtiden med en ökad andel transporter på inre de vattenvägarna. Men mycket av detta är som sagt inte bara en hamnfråga utan komplex struktur och samhällsfråga, avslutar Magdalena.

Foto: Stockholms Hamnar

Läs mer om Stockholms Hamnar här.