Ett viktigt ämne för den gröna omställningen inom den maritima näringen är bränslefrågan. Rederier runtom i världen satsar på olika typer av alternativa bränslen, men ett företag som är med och möjliggör att ett nytt bränsle överhuvudtaget finns är Maritimt Forums medlem Liquid Wind. Liquid Wind är en utvecklare av elektrobränsleanläggningar och har i dagsläget ca 60 anställda, men räknar med att bli runt 100 personer inom två år.

– Vi samlar olika aktörer, vilket gör det möjligt att utveckla anläggningar och producera elektrobränsle. Dessutom är det väsentligt med kommunikatörer och säljare av konceptet elektrobränsle som kan förklara fördelarna med elektrobränsle. Information behöver spridas till olika aktörer som exempelvis regeringen, shipping branschen, utrustningsleverantörer med flera. Som företag har vi tagit på oss rollen att driva e-bränsle framåt. När vi började för 6-7 år sedan var kunskapen låg om elektrobränsle, men nu har kunskapen spridits och fortsätter att sprida, lite som en stor ”farkost” som får upp farten. Sedan har vi haft turen att vara före de stora spelarna och började agera på metanolsidan tidigt samt hittat bra medarbetare och kunder. Nu är vi väl på gång och ska projektera 500 anläggningar till år 2050, säger Claes Fredriksson, vd Liquid Wind.

Claes menar att fördelarna med elektrobränslet är att det är klimatneutralt och demokratiskt.

– Bränslet är klimatneutralt. Elektrobränslen framställs från el och vatten genom elektrolys till vätgas och syrgas. Vätgasen reagerar med till exempel koldioxid och förädlas till drivmedel. Det är även ett demokratiskt bränsle för det kan produceras överallt där det är el och koldioxid, sedan kan man vara olika noga på hur grön el man vill ha. Vi har fokuserat på att ha så ren el som man kan med 100 procent förnybarhet. En kunnig klimatperson sa häromdagen att när vi pratade år 2017 så trodde personen inte på detta, men nu förstår personen vad vi gör. Man kan göra på olika sätt, men att göra om el till bränsle – det kommer bli stort. Vårt sätt att producera bränsle är tvärt emot hur man gjort tidigare. Nu skapar vi bränsle som är ett nytt sätt att se på energi och energiomställningen, säger Claes Fredriksson.

Att det är just sjöfarten som är i åtanke för grönt elektrobränsle är framförallt på grund av de volymer som används varje år.

– Vi riktar oss till sjöfarten till att börja med eftersom sjöfarten behöver så stora volymer och därmed blir en stor kund. När man bygger en anläggning så måste man veta att det finns en viss efterfrågan, även om det också är ett svårt ställe att börja med då man traditionellt haft tillgång till billigt bränsle. Sjöfartsbranschen kräver oerhörda mängder bränsle, ca 600 000 miljoner ton metanol, och i våra anläggningar skulle vi kunna producera kanske en tiondel av behovet. Vi vill börja med Norden och skulle säkert kunna bygga ett 50-tal anläggningar här. Anläggning nummer fyra planeras i Finland, mer information om kommande anläggningar kommer under året. Målsättningen är att komma upp i en årstakt om fyra nya anläggningar per år, säger Claes Fredriksson.

I framtiden finns det mycket att hålla utkik efter gällande grönt elektrobränsle.

– När man tar sig på något så stort så blir det en utmaning men vi ser mer en uppsida och värdet av allt vi gör. Det positiva är större än utmaningarna och utmaningarna är sådant som går att lösa. Det är inte så länge sedan man kunde börja göra detta med rimliga inputs. År 2030 kommer det vara ännu effektivare att göra elektrobränslen och då kommer kostnaderna gå ner. Tills regelverken biter hårdare är det en spännande tid och det är de som är föregångare som vi behöver jobba med. Efter år 2030 kommer det finnas fler spelare och vara en helt annan marknad. För att lyckas är det alltid enklare om det finns möjlighet till stödmedel som exempelvis underlättar för investerare att gå in i projektet. Det krävs även att sjöfarten faktiskt köper grönt bränsle eller att exempelvis EU kräver grönt bränsle. Allt som underlättar att man ska kunna ta betalt eller sänka kostnaderna gör att utvecklingen går fortare. Sjöfarten har varit fantastisk på att beställa dual-fuel och på många sätt händer det som behöver hända för att föra utvecklingen framåt. Tekniken finns och vi gör hela tiden tekniken mer effektiv i syfte att minska totalkostnaden. Vår målsättning är att sänka processkostnaden med 50 procent till 2030, säger Claes Fredriksson.

– Det är väldigt roligt att se hur många duktiga personer som vill jobba med oss. Vi har mycket bra förutsättningar och i samhället bör vi bara fortsätta göra det vi gör men lite bättre hela tiden. Göteborg har även en väldigt bra förutsättning att bli en spännande hub för nya bränslen och elektrobränslen, bland annat i och med hamnen och flera rederier, som exempelvis Stena, som var ute tidigt i dessa frågor. Om man kan koppla på Östersjökusten och få ner bränsle från Luleå till Sundsvall och ha mellanlager i Göteborg så vore det väldigt spännande. Flera pappersbruk som lever på skog menar även att nu ska man bara köra på gröna bränslen och där finns en stor möjlighet, säger Claes Fredriksson.

Läs mer om Liquid Wind här.