Maritimt Forums medlem Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är ett av två universitet i Sverige som utbildar sjöingenjörer och sjökaptener. Dessutom erbjuder Sjöfartshögskolan en klass 7-utbildning och totalt läser ca 400 studenter på Sjöfartshögskolan.

– Vår verksamhet består till 90 procent av grundutbildning av sjöingenjörer, sjökaptener och klass 7 och allt som detta innefattar. Vi har även uppdragsutbildningar till myndigheter. Vi är alltid intresserade av att bedriva dem tillsammans med näringsföreträdare men oftast är det myndigheter som landar hos oss som exempelvis Trafikverket, Sjöfartsverket eller Försvarsmakten. Sjöfartshögskolan bedriver också forskningsverksamhet bestående av 1,5 tjänst. Vi har haft en större forskningsverksamhet tidigare men på grund av ekonomin så fick man minska denna del, säger Fredrik Hjorth, prefekt på Sjöfartshögskolan.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete av grundutbildningarna på Sjöfartshögskolan, vilket kommer öka kvalitén på utbildningarna ytterligare.

– Idag försöker man stöpa om sjöingenjörsprogrammet och sjökaptensprogrammet. Det är ganska lång tid sedan programmen gjordes om senast så det finns behov att fräscha upp dessa. Även klass 7-utbildningar kommer utvecklas. Kanske inte så mycket innehållsmässigt men utformningsmässigt då båda drivs på distans. På fartygsklassbefäl klass 7 har vi dubbla intag och maskinbefäl klass 7 är tyvärr inte lika efterfrågat i dagsläget, säger Fredrik Hjorth.

Att få fler sjöingenjörer att bli lärare är en av utmaningarna för Sjöfartshögskolan.

– På sjöingenjörssidan är den stora utmaningen att rekrytera erfarna sjöingenjörer som lärare. Idag utexamineras ganska få sjöingenjörer och sedan är steget från att vara fartygsingenjör och teknisk chef och sedan undervisa ganska stort. Som styrman ingår det att hålla övningar och då har man kanske lite mer vana att prata inför grupper. Därmed blir steget att bli lärare är inte riktigt lika stort. På maskinsidan arbetar man mer en eller två personer tillsammans. Sedan är sjöingenjörsprogrammet spritt i ämnesinnehåll då det handlar om alltifrån att meka och hur en dieselmotor fungerar till elektronik och teoretiska delar, vilket också kräver en stor bredd av kompetens, säger Fredrik Hjorth.

För att locka fler till den maritima näringen och sjöfarten tror Fredrik Hjorth att man bör synliggöra näringen men också ta hand om dem som börjar inom sjöfarten.

– Sjöfarten är anonym i Sverige och det är inte många som inte redan har en koppling till sjöfarten som ser att sjöfartensyrket finns. Man existerar inte jättemycket i det dagliga narrativet även om det blivit bättre de senaste 2 åren. Sedan handlar det också om att sjöfarten måste på något sätt fundera hur man attraherar dagens unga att ta en karriär inom sjöfarten och där lever man kanske kvar i en gammal värld på något sätt. Lönen är kanske inte längre det största argumentet utan man behöver visa fördelarna. På sjökaptenssidan är det kanske inte jättestort problem, där finns redan ett ganska stort intag, men på sjöingenjör måste man fundera på vilken individ man kan tänka sig att locka då man har teknik och liknande som är ganska avancerat. Idag är det mer miljöbilder på fartyg, men man måste kanske visa upp tekniksidan mer. Jag tror att det är viktigt att man ska vara duktig på att visa upp möjligheterna och behovet för dagens unga. Det är viktigt gällande arbetet med rekrytering. Det är viktigt att synas, men man måste också sedan omsätta det i någon typ av handling så att de man lockar in får en upplevelse av att de är eftertraktade som yrkeskunnigt folk. Där finns det arbete att göra. Det är en bransch som är ganska anonymiserad på ett sätt. Även för dem som arbetar ombord, det byts folk och besättningar över dagar och där finns en brygga att göra och komma runt detta på något sätt, säger Fredrik Hjorth.

Att gå en sjöfartsutbildning ger enligt Fredrik Hjorth en riktigt bra utbildning och möjlighet för framtiden.

– Det är varierande utbildningar och det är teoretiska moment som nästan alltid kopplas med praktisk tillämpning, vilket är väldigt bra och ger god kvalité. Det är en väldigt omväxlande utbildning och tittar man på maskinsidan så är det väldigt mycket spännande teknik och om man är teknikintresserade är det perfekt. Man kan snöa in sig på el och regleringsteknik och är man mer intresserad av driftsfrågor så kan man fokusera på det. Det finns stora möjlighet som är roligt att jobba med och yrkena i sig själv är väldigt roliga. Mixen av teori och praktisk tillämpning skapar dock en stor utmaning för oss som skola då det blir en ganska dyr utbildning med utrustning och lärarantal, säger Fredrik Hjorth.

Den forskning som bedrivs på Sjöfartshögskolan handlar bland annat om att förbättra handledningssituationerna och bedrivs av Magnus Boström och finansieras av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

– Just nu har vi ett projekt som handlar om handledning och hur man ska kunna förbättra handledningssituationerna för studenterna som vi skickar ut. Det är en viktig del även för rekryteringen. Det är en sak att locka och söka folk men sedan måste man fundera på hur man tar hand om de som kommer ut på sina första praktiktider. Det finns en del dåliga exempel på mottagande som man borde fundera kring och det hjälper inte till i rekryteringshänseende eller utbildningshänseende om mottagande inte är bra. Handledning är viktigt då det är stor del för att lära sig yrket. Det projektet är ett ganska hands-on projekt där de ska finnas med i handledningssituationer för att hitta förbättringsmöjligheter, säger Fredrik Hjorth.

Även frågan om grön omställning finns med i Sjöfartshögskolans arbete och inkluderas i utbildningarna.

– Den gröna omställningen är en del i utbildningen gällande hållbar sjöfart och nya bränslen. Vi arbetar med våra studenter för att lära dem hur man framför fartygen för att använda så lite resurser som möjligt. Vi har exempelvis en avslutande kurs som man samkör brygga och maskin och där man mäter hur mycket energi man använder vilket blir intressant att jämföra. Vi arbetar också med ett nytt magisterprogram som har fokus på hållbar sjöfart som har en annan nisch och där är även mycket social hållbar sjöfart inkluderat. Vi har några test-kurser till hösten som heter hållbar sjöfart och är en ingångskurs och den andra kursen handlar om genus i mansdominerade yrken. Förhoppningen är att hela magisterprogrammet ska gå hösten år 2025 eller år 2026. Vi hoppas det ska komplettera och vara en annan nisch som passar in i sjöfarten och är viktig. Förutom detta håller vi även på med spännande el-konvertering av vår arbetsbåt och det går bra, säger Fredrik Hjorth.

Läs mer om Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet.

Foto: Joakim Palmqvist (Linnéuniversitetet)