Maritimt Forums medlem Skärgårdsredarna bildades 1988 och har idag 95 medlemsföretag som tillsammans har ca 360 fartyg verksamma längs Sveriges kuster, i kanaler och insjöar. Medlemsföretagen arbetar med passagerartrafik, sjöentreprenad och godstrafik.

– Skärgårdsredarna är Sveriges redareförening för inrikes sjöfart. Det vi gör ska skapa bättre näringsvillkor för våra medlemsrederier och vi ska påverka myndigheter och beslutsfattare så att det är möjligt att bedriva inrikes sjöfart i hela Sverige. Medlemsföretagen transporterar årligen 35 miljoner passagerare och 14 miljoner fordon. Om våra medlemmar inte kör vår trafik skulle inte boende i skärgården inte kunna ta sig till jobbet, barnen kommer inte till skolan, mat och andra livsnödvändiga transporter hade inte kunnat genomföras och man hade inte kunnat leva och verka i skärgården. Ca 15 procent av Sveriges befolkning bor på öar så det får en stor påverkan, säger Ingela Berntson, vd på Skärgårdsredarna.

Skärgårdsredarnas viktigaste frågor handlar om den gröna omställningen och kompetensförsörjningsfrågan.

– En av våra viktigaste frågor är omställningen från fossil till el- och hybriddrift. Dessutom bevakar vi utvecklingen av nya bränslen och fossilfria bränslen som kan fungera i skärgårdstrafik. Gällande grön omställning måste processen gå från oförutsägbart, dyrt och svårt till förutsägbart och kostnadseffektivt. Vi jobbar också för att få till ett sjöfartskliv, motsvarande de industrikliv och klimatkliv som finns men som inte passar för sjöfarten. Det är fortfarande alldeles för dyrt för dem som går först i utvecklingen. En annan viktig fråga är kompetensförsörjning där vi står inför stora pensionsavgångar. Vi måste se till att kompetensförsörjningen tryggas och just nu arbetar vi med att få fram möjliga praktikplatser till fartygsförlagd utbildning. Nya regler träder i kraft den 1 augusti i år med 6 månaders fartygsbelagd utbildning. Det är en viktig fråga att vi får till tillräckligt med praktikplatser för de elever som kommer att gå ut från Chalmers och Linnéuniversitetet, säger Ingela Berntson.

För medlemmarna handlar en av de största utmaningarna om att försöka möta de krav som finns gällande fossilfri trafik.

– De allra flesta av våra medlemmar är kollektivtrafiksupphandlade och den utmaningen man möter där är att ska man fortsätta trafiken, då kan man bli tvungen att ställa om till någon form av fossilfri drift. Och det är en stor utmaning i sig. I stort sett ingen av våra medlemmar har möjlighet att ta lån via Svenska Skeppshypotek som handelssjöfarten kan. Därmed påverkar ränteläget våra medlemsrederier, säger Ingela Berntson.

För att försöka lösa några av de utmaningar man står inför, driver och medverkar Skärgårdsredarna i olika projekt, ett utav dem går under namnet SMILE och syftar till att göra det enklare att ställa om skärgårdstrafiken.

– Vi vill gå ifrån oförutsägbarhet och att det är krångligt och dyrt att ställa om. Projektet ska leda till någon form av standardiserad, enklare och kostnadseffektivare väg att ställa om för skärgårdstrafiken. I projektet har vi samlat flera av våra medlemsrederier, RISE, klassningssällskap, Volvo Penta, Sveriges fiskares producentorganisation och teknikleverantörer samt Transportstyrelsen till en workshop i slutet av april där vi ska belysa svårigheterna men framför allt hitta vägar framåt. Det är ett projekt vi har jobbat med under nästan ett år. Projektet har genom RISE fått medel av VGR att genomföra en workshop. Efter workshopen, som är steg 1 i ett två- till treårigt projekt, är målet att skala upp projektet och ta in fler partners och då måste det förstås till mer medel. Projektet mynnar ut i att man ska finna en form av standardisering som Transportstyrelsen och branschen kan acceptera och som ger en tydlig vägledning för de rederier som i dag står i startgroparna att ställa om. Är man intresserad av att veta mer kan man höra av sig till mig, säger Ingela Berntson.

Ett annat initiativ man medverkar i handlar om stöd för klimatomställning.

– Vi deltar i ett initiativ om ett hamn- och sjöfartskliv som initierades av Göteborgs Hamn och Volvo Penta. I projektet ingår även Stockholms hamnar, ABB, Stena och Wallenius SOL. Vi är i analysfas men det vi har gjort är att ge VTI i uppdrag att beräkna kostnader för klimatomställningen av den svenska fartygsflottan. Man konstaterar i rapporten att sjöfarten bara har lyckats få knappt 2 procent av Klimatklivets medel. Målet är att få till någon form av sjöfartskliv då det idag inte finns något klimatomställningsstöd som passar sjöfartens villkor, säger Ingela Berntson.

Framåt planerar Skärgårdsredarna för Maritim Mötesplats under Almedalsveckan och Redardagarna.

– Vi kommer vara med i Almedalen på Maritim Mötesplats den 25-28 juni och är del i projektgrupp och bronssponsor, säger Ingela Berntson. Vi har också redardagarna framför oss. Det är på Djurnäset 16-17 oktober där vi arrangerar medlemmarnas höstmöte och även en minimässa där vi kommer att ha workshops och rundabordssamtal mellan våra medlemmar och leverantörer.

Skärgårdsredarna ser på framtiden med tillförsikt.

– Vi ser ljust på framtiden, vi vet att vattenvägen ligger på allas läppar och vi ser verkligen att vi har politikens öra från sjöfartens sida. Den här regeringen vill och lyssnar inte bara, de verkställer också. Vi ser positivt på att man kommer utöka möjligheten att använda vattenvägarna som redan finns där och väntar på att utvecklas. Vi ser också positivt på alla innovationer när det gäller nya typer av färjetrafik i skärgården, säger Ingela Berntson.

Läs mer om Skärgårdsredarna här.