Den maritima näringen är oerhört viktig för hela Sverige, något som belysts under månaden som gått på flera sätt – inte minst i den senaste statistiken gällande gods och passagerare som exempelvis visade att 27 miljoner ton gods lastades och lossades till de svenska hamnarna under första kvartalet i år och att 3,2 miljoner passagerare reste till och från de svenska hamnarna.

Den senaste månaden har Maritimt Forum bland annat arrangerat en träff med Riksdagens maritima nätverk där flera olika delar av den maritima näringen lyftes och även här framkom hur central hela klustret är för Sverige som land, något du kan läsa mer om i månadens nyhetsbrev. I nyhetsbrevet kan du även läsa om:

 • Flera regeringsbeslut för den maritima näringen
 • Hamnen viktig för utvecklingen i Umeåregionen
 • Skärgårdsredarnas medlemsrederier transporterar 35 miljoner passagerare och 14 miljoner fordon per år
 • Gröna sjöfartskorridorer och nordiskt samarbete i fokus
 • Ombordbesök, havsplanering och havsbaserad vindkraft på agendan för Riksdagens maritima nätverk
 • Ny sjöfartsstatistik gällande gods och passagerare
 • Save the Date – Världssjöfartens dag 26 september
 •  International Women in Maritime den 13 maj
 • Maritimt nätverksmingel i Stockholm den 30 maj
 • Maritim Mötesplats under Almedalsveckan den 25-28 juni
 • Maritima kalendern

Läs hela nyhetsbrevet här. 

Vill du få nyhetsbrevet direkt i din mailkorg? Anmäl dig här.