Sjöfartsverket har presenterat ny statistik gällande gods och passagerare som visar att antalet anlöp minskat men med oförändrade godsvolymer.

– Godsvolymerna avspeglar konjunkturläget. Vi ser nu att minskningen stannat av, vilket tyder på en begynnande ljusning i ekonomin. Vi ser heller inga tydliga spår av att mängden gods till och från Sverige bromsat in på grund av situationen i Röda havet som påverkat sjöfarten globalt, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Läs mer.