I ny statistik från Eurostat, som producerar EU:s officiella statistik, visas att sjötransporter står för den största andelen godstransporter inom EU med 67,8 procent (mätt i tonkilometer). År 2021 stod andelen sjötransporter för 68,2 procent och år 2012 för 69,9 procent, vilket innebär att en minskning av andelen sjötransporter inom EU. Räknat i tonkilometer hade Sverige största tappet med 8,4 procentenheter minskning mellan år 2012 och 2022. Inre vattenvägar minskade något från 1,8 procent år 2021 till 1,6 procent år 2022.

Av 22 EU-medlemmar med kustlinje var sjöfarten år 2022 det huvudsakliga godstransportsättet för 15 av medlemmarna och stod för mer än 70 procent av godstransporterna i 10 länder. Länderna med mer än 95 procent av sjötransporterna var Portugal (98,1 procent), Cypern (97,2 procent) och Grekland (96,4 procent).

Bild: Eurostat

Läs mer.