Maritimt Forums medlem Norrköpings Hamn har cirka 1000 anlöp varje år och hanterar ungefär 4,5 miljoner ton gods under ett år. Totalt arbetar cirka 160 personer i hamnen som är mycket viktig både för Sverige och hela regionen man verkar i.

– Norrköpings hamn har ett centralt viktigt läge för svensk import- och exportindustri. Det är en bra spridningspunkt för Sverige och Norden där man har nära till Stockholm och Mälardalen men också ner mot Jönköping. Mycket av det som transporteras genom hamnen kommer från skogsindustri och stålindustri men det är också mycket konsumtionsvaror som transporteras i containrar till lager för exempelvis Rusta, Stadium och Postnord. Vi har även en projektlastdel där vi jobbar nära Siemens och Hiatchi, säger Henrik Åkerström, vd på Norrköpings Hamn.

I hamnen möts flera olika aktörer som är beroende av att hamnverksamheten fungerar och Henrik Åkerström menar att det är viktigt att inte glömma av detta som hamn.

– Vi är en fullservicehamn, vi har många olika godsslag i vår hamn då det är så behovet ser ut i näringslivet. En hamn är egentligen bara en spegel av näringslivet och ska man sticka ut hakan ännu mer så har en hamn inget eget berättigande utan är en del utav någons godsflöde och en hamn finns egentligen på grund av att vattnet tar slut där och det är en viktig syn på hamnverksamhet. Svenska hamnar fokuserar till största delen på kundernas processer, som varuägare, rederier och landtransportörer och man ser att det är hamnarnas roll. Det vi kan göra är att förädla delar i denna värdekedja. Det råder inget tvivel om att hamnen fungerar i månt och mycket som ett fönster in och ut i vår region när det gäller stora godsvolymer. Flera av våra större kunder är beroende av att Norrköpings hamn fungerar. Vi fokuserat på tre saker – en god tillgänglighet mot våra kunder, att vi har rätt produktivitet, och att vi har en proaktiv kommunikation. Om man klarar dessa tre saker mot alla intressenter kommer man långt. Som vilken industri som helst så är det samma förväntningar på en hamn, det gäller både hållbarhetsfrågor och produktivitet, säger Henrik Åkerström.

Utvecklingen av hamnen pågår för fullt och flera satsningar görs för att utöka kajen.

– Det pågår stora spännande infrastruktursatsningar och vi är precis i mitten av ett projekt där vi börjat med att flytta hamnverksamheten från stan och ut till Pampus-terminalen. Vi invigde en kajdel i september 2023 och en bakomliggande yta med 220 meter ny kaj och 40 000 kvm hamnplan. Parallellt med det har vi färdigställt en ny yta i hamnområdet som är 70 000 kvadratmeter för framtida hamnverksamhet. Vi håller även på med ett omfattande utvecklingsprojekt gällande grön omställning där en förstudie precis blivit klar. Vi jobbar även med automationsfrågan och digitaliseringsfrågan och är med i projektet Sustainable Flow som pågår i Norden och handlar om att digitalisera sjöfarten, säger Henrik Åkerström.

Hållbarhetsfrågorna handlar inte bara om miljö- och klimat, utan även om social hållbarhet och i dessa frågar arbetar Norrköpings Hamn aktivt.

– Personligen så är jag intresserad och brinner för hållbarhetsfrågorna, inte minst gällande arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågorna både gällande de fysiska och de psykosociala frågorna. Jag har jobbat mycket med det i Green Cargo och DHL. Vi ingår även i ett forskningsprojekt om psykosocial arbetsmiljö från Linköpings universitet. Det är ett samhällsproblem hur vi uppträder mot varandra och vi har förmånen att ingå i ett nationellt projekt med en professor från Linköpings universitet där vi jämförs med andra och vi har ett antal aktiviteter kring detta och kommer därefter göra en mätning igen. Det är bra att en sådan här psykosocial utredning görs och satsningen berör både produktionspersonal och kontorspersonal. Vi jobbar även med en safety week varje år och nu gör vi ytterligare en djupdykning i de sociala frågorna och samlar all personal under tre dagar. Sjösidan och landsidan skulle bättre kunna hjälpas åt med dessa frågor, säger Henrik Åkerström.

För framtiden är grön omställning en stor utmaning, men även ekonomisk hållbarhet.

– De stora utmaningarna handlar om att utveckla hamnen de kommande 10 år så att vi blir relevanta mot alla hamnens aktörer inklusive samhället i stort. Omställningsfrågan och landström är en del i detta. Andra utmaningar handlar om automation och digitalisering. Energieffektivisering är något alla hamnar arbetar med och ska man elektrifiera så krävs det en stor kapacitet till en svensk hamn och det krävs stora investeringar. De tekniska lösningarna är jag inte orolig för att det går att ställa om, men leveransen och om man kommer kunna leverera till den effektnivån som krävs i hamnar är den stora frågan. Jag tittar utifrån hållbarhetsperspektiv med ”people, planet och profit” – man måste kunna räkna hem omställningsresan och det måste vara lönsamt för våra kunder också. Där krävs det en jättestor samverkan och Maritimt Forum är ett utomordentligt forum för att diskutera omställningsfrågan, säger Henrik Åkerström.

Säkerhetsläget i omvärlden har påverkat även Norrköpings hamns arbete.

– Svenska hamnar har lagt mycket tid och energi och medel på säkerhetsfrågan och det är något som egentligen drivs av säkerhetsläget i världen. Innan Ukraina-kriget så skärpte man säkerhetsskyddslagen i Sverige så alla hamnar har jobbat med dessa frågor på ett systematiskt sätt och rustat svenska hamnar i säkerhetsfrågor. Mycket av arbetet är hemligstämplat men häromdagen hade vi en hel dags tillsyn gällande säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsfrågor och de senaste fem åren har det varit ett stort fokus i svenska hamnars ledningar, säger Henrik Åkerström.

Ett av Maritimt Forums fokusområden är kompetensförsörjningsfrågan, en fråga som Norrköpings Hamn arbetar med även om man i dagsläget inte har problem att rekrytera personal.

– Man har läst om att det är svårt att rekrytera medarbete inom sjöfartsnäringen men det är lättare på landsidan. Det är fortfarande så att gå till sjöss och familjeliv upplevs inte som lika enkelt så på landsidan har man enklare att rekrytera. Däremot tycker jag man borde slå ett slag för mångfalden för där är vi inte tillräckligt bra när det gäller produktionspersonal. Eftersom vi har infrastrukturfrågor och säkerhetsfrågor, digitalisering och hållbarhetsfrågor så är det många viktiga frågor där man måste vara lyhörd och ta in hjälp. När det gäller produktionspersonal så har det gått bra att rekrytera under åren och ett skäl till det är att det är en uppskattad arbetsmiljö och goda möjligheter till bra ersättning, säger Henrik Åkerström.

För att öka konkurrenskraften för hamnar menar Henrik Åkerström att länsstyrelsernas arbete med tillståndsprocesser behöver samordnas bättre så att likartade bedömningar sker oavsett länsstyrelse.

– Frågan om verksamhetstillstånd och det faktum att svenska hamnar blir delvis behandlade olika beroende på vilken länsstyrelse man vänder sig till är en viktig fråga. Exempelvis frågan om hur många anlöp som tillåts per år kan utgöra ett villkor hos den ena länsstyrelsen men inte i grannlänet. Om staten då bestämt om ökad överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart så är detta konstigt. Här pågår en nationell utredning om tillståndsprocesser som regeringen i höst kommer att presentera, säger Henrik Åkerström.

Bild: Fredrik Schlyter, Norrköpings Hamn