Den 13 maj arrangerade Maritimt Forum, Öckerö kommun, Wärstilä, SMTF, Svensk Sjöfart och Wista Sweden ett seminarium för att uppmärksamma ”International Day for Women in Maritime”.

Under dagen presenterade Karin Orsel, ordförande för den europeiska redarföreningen, ECSA, och vd för MF Shipping Group. Christina Palmén, ordförande Wista Sweden och säkerhets- och miljöansvarig på Svensk Sjöfart, presenterade om betydelsen av nätverk och vad som händer inom området både nationellt och internationellt.

Louise Wallenborg från Berg Propulsion menade bland annat att mångfald är bra för affärerna.

– Mångfald är viktigt eftersom det främjar kreativitet, innovation, empati och social sammanhållning. Det har kopplats till bättre organisatorisk prestation och ekonomisk vinst. För att fullt ut dra nytta av ökad mångfald måste organisationer vara villiga att förändra företagskulturen och maktstrukturen, säger Louise Wallenborg.

Från Trelleborgs Hamn medverkade Jennie Folkunger. Salem Johannes från Stena Line berättade om Stena Lines arbete med mångfald och inkludering.

Jill Jarnsäter berättade om REDO-projektet och Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, om initiativet Equality in Shipping.

En avslutande panel bestående av Ida Asplund, student på Internationell Logistik-programmet på Chalmers, Johanna Taremark, Börjessons och sjökaptensstudent, och Elin Filipssion, vessel operator på Furetank, diskuterade om hur man kan locka och behålla kvinnor inom den maritima näringen.

Läs mer om dagen på Sjöfartstidningen.