Studenterna på kursen Maritime Logistics som ingår i mastersprogram Logistics and Transport Management fick en gästföreläsning av Carolina Kihlström, verksamhetschef, Maritimt Forum.

Under föreläsningen informerades studenterna om Maritimt Forum som organisation, vilka aktörer som ingår i det svenska maritima klustret, statistik om den maritima näringen, hur den maritima näringen styrs globalt, regionalt och nationellt samt vad som händer inom Maritimt Forums fokusområden grön omställning, rekrytering och kompetensförsörjning och överflyttning av gods från väg till sjö.

Fotograf: Johan Wingborg, Göteborgs universitet