Maritimt Forums medlem Göteborgs Hamn arrangerade i veckan konferensen ”Future bunker fuels”, ett seminarium med tema bränslen och grön omställning som samlade branschen. Therese Jällbrink och Jacob Minnhagen modererade seminariet som inleddes av Göteborgs Hamns vd, Göran Eriksson.

– Om vi lyckas stabilisera växthusgasutsläppen kommer scenariot att bli mycket bättre i framtiden. Jag är optimistisk och positiv till att vara en del av nästa industriella revolution mot hållbara bränslen, säger Göran Eriksson, vd Göteborgs Hamn.

Flera av deltagarna berörde ammoniak och metanol som bränsle och vad som krävs för att utvecklingen ska gå framåt.

– En nyckel för framgången för utvecklingen av grön ammoniak för maritima industrin är industrihamnar och nätbaserade förnybara energikällor. Du måste också förstå marknadens drivkrafter och ha en helhetssyn på värdekedjan. Du behöver också dedikerad logistik och bunkring och långsiktiga partnerskap, säger Mikkel Torud, CEO, North Ammonia.

Gasum berättade om deras arbete med att bygga upp ett gasekosystem.

– Vi investerar över 1 miljard i nordiska gasekosystem. Vi har 6 LNG-terminaler, 3 LNG-bunkerfartyg, 2 LNG-fartyg, 16 biogasplatser och 2 under uppbyggnad I Götene och Borlänge, säger Jani Arala, Head of Sustainable Logistics Solutions, Gasum.

Södra, som arbetar inom skogsindustrin, presenterade om bland annat arbetet med biometanol och sjöfrakt.

– Vi har åtagit oss att halva våra utsläpp till 2030 med basåret 2020. När du använder biometanol sänker du ditt växthusgasutsläpp med 94,4 procent. Vi ser en enorm potential med biometanol. Fartyget Laura Meask är ett bra exempel som det första containerfartyget som använder biometanol. Inom just ved har vi 425 000 lastbilsleveranser, för massa är det 150 000 lastbilsleveranser och för sågade trävaror 50 000 lastbilsleveranser. 45 procent av utsläppen för Södra är uppströms och nedströms transporter och distribution. 35 procent av Co2-utsläppen kommer från sjöfrakt så vi kommer att vara en stor köpare av alternativa bränslen inom sjöfrakt,säger Johannes Bogren, VP Södra Bioproducts.

Även Inter Terminals Sweden berättade om möjlgheterna att utöka produktion av biometanol.

– För två år sedan gick vi på den här konferensen och blev entusiastiska över biometanol. Vi har nu ett planerat koncept som heter ”Mesk” Vi har tillstånd på plats och är redo att trycka på startknappen för att bygga och kommer att vara klara 7-10 månader efter att ha tryckt på knappen och för att göra det behöver vi kundengagemang, säger Per Fredriksson, Inter Terminals Sweden.

ST1 presenterade kring utvecklingen av biogas.

– ST1 har ett joint venture med SCA, beläget vid ST1-raffinaderiet i Göteborg. Den årliga produktionskapaciteten är 200 000 ton förnybara bränslen. Utformningen av bioraffinaderiet tillåter användning av ett brett utbud av råvaror, såsom använd matlagningsolja. Vi har även ett gemensamt bioraffinaderi Östrand med SCA. I Sverige är vi en ledande biogasaktör med 30 procents marknadsandel inom trafiksegmentet. Vi försöker utveckla detta även i Finland och Norge. Vi täcker även vindprojekt och har två projekt i Norge och Sverige, säger Mattias Ivarsson, ST1 Nordic Oy.

Transportköpare som H&M medverkande under konferensen och berättade om deras arbete med hållbara transporter.

– Vår vision är att leda förändringen mot en cirkulär modebransch med netto noll klimatpåverkan, samtidigt som vi är ett rättvist och jämställt företag. Vi ska minska våra utsläpp med 56 procent år 2030 och nettonoll till år 2040. Logistiken har en avgörande roll i vår agenda. Vi har skapat vår logistiska klimatfärdplan för transporter. När vi överväger alternativa bränslen går vi igenom proceduren att titta på minskning av CO2-utsläpp, energieffektivitet, sänka kostnader och hållbart råmaterial och det kan inte leda till till exempel avskogning, det måste vara ekonomiskt hållbart, skalbart och vi tittar också på sociala påverkan, säger Anna Preisner, Head of Sustainable Logistics på H&M.

– För upphandling av sjöfart måste alla vara medlemmar i clean cargo working group och transportören måste uppfylla H&M:s åtagande, säger Mats Samuelsson, H&M.

Policyer och regelverk var ett annat tema på konferensen som bland annat belystes av Edvard Molitor på Göteborgs Hamn.

– Vi stödjer högre standarder på högsta möjliga nivå. Vi visar att det går att göra. Det behövs regleringar. Verklig sänkning av utsläppen sker först när regleringen slår in, säger Edvard Molitor, Göteborgs Hamn

Katalin Dobranzky-Bartus från den europeiska redarföreningen ECSA uppmanade deltagarna bland annat prata mer om sjöfart med andra.

– I och med valet kommer ett nytt parlament att väljas och en ny kommission. Vi ser på kort tid ett fokus på implementering. Framöver – prata inte med dig själv, prata med dina politiker och berätta för dem om sjöfarten. Att överbrygga prisgapet är en viktig fråga framöver, säger Katalin Dobranzky-Bartus.

Andra talare var bland annat Jan-Olof Eriksson, Trading Manager, Preem, Are Gråthen, Regional director, Samskip, Peter Björkborg, Stena teknik, Lau Ofjord, DFDS, Carl Johan von sydow, vd, Bunker one och Claes Fredriksson, vd, Liquid Wind.