Välkommen till Gotland och Almedalsveckan!

Den 25-28 juni 2024 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Sveriges Hamnar samt Lighthouse.

Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom miljö och hållbarhet, grön omställning, samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, försörjningsberedskap, fiske, arbetsmiljö och säkerhet. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om varje enskilt seminarium.

Är du inte på plats? Följ seminarierna på Maritimt Forums Youtube-kanal.

Varmt välkommen!

Program
Tisdag 25 juni

09.00 Frukost

09.30-10.15 Vi är varandras arbetsmiljö – hur jobbar sjöfarten för att bli mer inkluderande?
Arrangör:  Projektet REDO 2

10.30-11.15 Grönt fokus – Regelverken, var är vi idag och vägen framåt
Arrangör: DNV

12.00-12.45 Lunchseminarium: Hur säkerställer vi att Sverige inte blir utan personal inom de maritima näringarna.
Arrangör: Maritimt Forum

13.00-13.45 Omställning av sjöfarten – finansiella trösklar
Arrangör: Lighthouse

14.00-14.45 Ge sjöfarten vind i seglen – rimliga avgifter stärker svenska företags konkurrenskraft
Arrangör: Svensk Sjöfart

15.00-15.45 Hur stärker vi sjöfartens roll i vårt framtida samhälle?
Arrangör: Vänersamarbetet

16.00-16.30 Hur bygger man upp en hamn efter krig?
Arrangör: Maritimt Forum

17.00-19.00 Maritimt mingel (inkl. grillning och dryck)- separat anmälan krävs.

Mingeltalare: Ewa Skoog Haslum, Sveriges marinchef
Arrangör: Maritimt Forum tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar och Lighthouse

Onsdag 26 juni

8.30-9.15 Frukostseminarium: Hållbar sjöfart idag och imorgon – möjligheter och utmaningar
Arrangör: Wallenius Marine

9.30-10.15 Botten är nådd – hur får vi svensk sjöfart att växa?
Arrangör: Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen)

10.30-11.15 Kilometeravgifter, fritidsbåtsavgifter eller extraskatt på handelssjöfarten?
Arrangör: Sveriges Skeppsmäklare

12.00-12.45 Lunchseminarium: Vad krävs för att Sverige ska kunna säkerställa försörjnings-beredskapen i fred, kris och krig?
Arrangör: Maritimt Forum

13.00-13.45 Hur kan vi få elen att räcka till när ännu fler fartyg behöver landström eller laddning?
Arrangör: ABB

14.00-14.45 Hur kan hamnar och rederier bli effektivare och gröna med landström och automatisk vakuumförtöjning?
Arrangör: Cavotec

15.00-15.45 Stockholm Norvik Hamn: Del av klimat-lösningen genom CCS
Arrangör: Stockholms Hamnar

16.00-16.45 Utan svensk flagg – hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?
Arrangör: Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen

17.00-19.00 Maritimt mingel (inkl. mat och dryck) – separat anmälan krävs.

Mingeltalare: Infrastrukturminister Andreas Carlson (kd)
Arrangör: Swedish Club och Svenska Skeppshypotek – i samarbete med Maritimt Forum tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar och Lighthouse

Torsdag 27 juni

8.30-9.15 Frukostseminarium: Energisäkerhet i tid av krig och fred – fokus Östersjön
Arrangör: OX2

9.30-10.15 Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?
Arrangör: Svensk Sjöfart, Åkeriföretagen, Tågoperatörerna

10.30-11.15 Hur har sjöfartens transportmönster förändrats med det geopolitiska läget?
Arrangör: Swedish Club

12.00-12.45 Lunchseminarium: Hur arbetar den maritima näringen för att uppnå miljö- och klimatmålen och vad krävs för nästa steg?
Arrangör: Maritimt Forum

13.00-13.45 Utan handel stannar Sverige – marinens roll för sjöfarten
Arrangör: Saab AB

14.00-14.45 Hur säkerställs Finlands och Sveriges utmaningar och möjligheter med framtidens vintersjöfart?
Arrangör: Rauma

15.00-15.45 Hur säkrar vi att sjöfarten kan bidra till försörjningstrygghet och den gröna omställningen?
Arrangör: Preem

16.00-16.45 Sill och skarpsill – en underskattad proteinresurs som kan bidra till svensk livsmedelsförsörjning
Arrangör: Swedish Pelagic Federation

Fredag 28 juni

08.30-9.30 Breakfast seminar: The growing global role of Nordic icebreaking innovation”(in English)
Arrangör: Davie Group

09.30-10.15 Framtidens energinod – hamnen!
Arrangör: Sveriges Hamnar

10.30-11.15 Ökade behov av isbrytning i Sverige
Arrangör: Viking Supply Ships