Viking Supply Ships AB är ett svenskt rederi med säte i Stenungsund, företaget har även kontor i Kristiansand i Norge.  Viking Supply Ships AB har sina rötter i det svenska rederiet Nordsjöfrakt och det norska företaget Viking Supply Ships AS som startade 1974. Kärnverksamheten är inom offshore och isbrytning-segmentet på världsomspännande basis och flottan består nu av 6 isklassade AHTS, (Anchor Handling, Tug & Supply), vilket är en typ av offshore-fartyg.

– Vi är ett offshorerederi med bas i Sverige och Norge. Vi har varit ett svenskt rederi sedan år 2000 och har drivit offshorebåtar med svensk flagg och svensk besättning. Vi har idag många svenska sjöfolk i våra fartyg och vi har också drivit management av de svenska statsisbrytarna sedan år 2000. Vi fokuserar i vår verksamhet på offshore och isbrytning, vår ägare tror på och investerar i marknaden. Det vi jobbar med dagligdags är bland annat uppankring av flytande plattformar, det är främst nu inom olja och gas men offshore vind ser ut att komma starkt i framtiden. För offshore wind ser man ett stort behov och analytikerna spår en boom fram till år 2030 då det är mycket som ska byggas ut. Man kommer att behöva båtar även till underhåll och drift när plattformarna väl är byggda. Olja och gas kommer säkert att fasas ut men är just nu är marknaden växande. Vi har nischat in oss mot marina operationer i isvatten och kalla farvatten och där kan jag nog säga att vi är världsledande som privat aktör, säger Erik Almkvist, Head of Ice Operations, Viking Supply Ships.

Under våren beslutade sig Viking Supply Ships för att bli medlem i Maritimt Forum.

– Vi vill bli mer synliga och komma ut och marknadsföra oss och visa att vi är ett svenskt rederi som vill utveckla och bibehålla den unika kompetens vi har inom isbrytning och offshore i Sverige. Vi har nu flera olika lösningar på behovet av att föryngra och utveckla inbrytningen i Sverige. Vi önskar erbjuda isbrytning med våra existerande fartyg samt att vi ser på nybyggnation av svenskflaggat specialtonnage. Medlemskapet blir ett sätt att visa oss och den svenska marknaden. Vi har varit på mässor på skolor och liknande men detta är ett steg ytterligare, säger Erik Almkvist.

Flera av de frågor som är viktiga för Viking Supply Ships är grön omställning och kompetensförsörjning.

– Just nu handlar det om att utveckla segmentet inom isbrytningen och komma in i den förnybara delen och erbjuda tjänster mot offshore vind och samtidigt så ska man behålla kompetens och rekrytera folk och där ser vi en utmaning. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera den personal vi behöver och behålla den kompetenta personal vi har. Vi erbjuder konkurrenskraftiga offshore-avtal och är en trygg och stabil arbetsgivare med långsiktiga avtal och vår ägare försöker växa verksamheten. Vi försöker nu marknadsföra oss mot Sverige och vi känner att det är viktigt att visa oss som ett rederi som satsar på marknaden i Sverige. Vi jobbar för att i kan komma in tidigt hos kunden, för att kunna ta fram fartygskoncept som kunden önskar, säger Erik Almkvist.

– Det vi jobbar extra mycket med nu är att försöka komma in med specialtonnage för isbrytning och offshore, att kunna erbjuda ett kombinationsfartyg som kan bryta is under vintern och göra andra uppdrag under sommaren. I och med att vi önskar erbjuda svensk flagg och svenska arbetsplatser så skulle vi kunna behålla kompetensen i landet. Vi har haft många sjöbefälselever på våra fartyg och vi var med och tog fram det första offshore-avtalet för Seko, ett avtal som matchade med de norska offshore-avtalen. Det är kul om vi som svenskt rederi kan ta en bit av kakan som vi är duktiga på och behålla kompetensen i Sverige, säger Erik Almkvist.

Konkurrenskraft och försvarsfrågan hänger ihop enligt Erik Almkvist som menar att möjligheten för ett rederi att ändra flagg är något som ställer högre krav på varje lands villkor.

– Det är viktigt att ha konkurrenskraftiga villkor i Sverige då man kan ändra flagg om det inte är konkurrenskraftiga villkor. Men det är också viktigt säkerhetspolitiskt att ha fartyg under svensk flagg som kan man vara en resurs för Försvaret i händelse av kris och krig. säger Erik Almkvist.

Läs mer.