Under Maritimt Forums lunchseminarium på Maritim Mötesplats under Almedalsveckan var kompetensförsörjning i fokus. Bland annat medverkade Fredrik Olindersson, Chalmers, Mikael Lindmark, Seko Sjöfolk och Margareta Jensen Dickson, Stena Line, under seminariet och berättade om den maritima näringens behov av personal i framtiden.

– Vi ser ett jättestort behov av kompetens inom sjöfarten. Det märker man bland annat genom att våra studenter nästan får jobb omedelbart. Kanske inte exakt där de vill men de hamnar inom branschen och det som är viktigt att tänka på är att det inte bara är ombordanställda som behövs, utan vi behöver fler till hela näringen, oavsett om det är skeppsbyggare, ekonomer, jurister eller vad det nu kan vara. Vi gjorde en undersökning inom Lighthouse där vi försökte titta på hur mycket sjökaptener och sjöingenjörer som behöver utbildas varje år och vi landade i en siffra om 200 sjökaptener och 200 sjöingenjör. Idag är kvinnor underrepresenterade och vi hoppas kunna locka fler till branschen. Vi behöver också göra attraktiva utbildningar och vi behöver arbeta med att göra branschen attraktivare, säger Fredrik Olindersson.

– Läget är nu allvarligt och vi är i en situation idag där om ett rederi vill flagga in en stor färja så skulle man ställa sig frågan hur det ska gå till. På kort och lång sikt är det alarmerande. Vi tror inte att det finns en generallösning utan vi måste jobba på flera branscher såsom karriärväxling. Seko Sjöfolk har tillsammans med Transportföretagen startat sjöfartscollege där man gör en seriös satsning på att försöka lyfta nivån och knyta branschen närmare utbildningen, säger Mikael Lindmark.

– Om vi pratar kort sikt och hur vårt rekryteringsbehov ser ut så saknar vi fartygselektriker, motorpersonal och alla jobb i maskinrum. Vi driver färjor och har stort behov av servicepersonal. Jag tror att vi måste adressera detta på ett annat sätt och våra medarbetare som arbetar för oss idag är våra största ambassadörer. Vi som rederi måste ta ett egenansvar för dessa frågor och vara en attraktiv arbetsgivare, säger Margareta Jensen Dickson.

Under seminariet medverkade politiker från arbetsmarknads- och utbildningsutskottet.

– Flera av de seminarier som äger rum under Almedalsveckan handlar om just kompetensbristen inom väldigt många näringar. Det är en av våra absolut största prioriteringar just nu och därför gör vi nu rekordstora satsningar på yrkesutbildning. Vi behöver även göra mer och se hur vi kan hitta fler vägar. Som politiker har vi ett ansvar att förklara sjöfartens betydelse generellt för allmänheten men branschen har ett ansvar att förklara hur ser arbetsvillkoren ut, varför ska man jobba till sjöss och vilka fördelar finns med det. Frågan om svenskflaggade fartyg är därför viktig och en konkret fråga som politiken behöver fundera över och hur konkurrenskraftig svensk sjöfart är. Stämpelskatten är en sådan konkret fråga, men det handlar också om tonnageskatt. Det handlar om spelreglerna för sjöfarten i stort, säger Josefin Malmqvist (M).

– Jag slås av att branschen har många idéer och att branschen vill vara en aktiv part. Att utforma utbildningar och ändra regelverk är nyckel framöver. Då sjöfarten är så pass viktig för Sverige har jag ett ansvar att berätta gott om sjöfarten, Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, (KD).

– Politiken kan skapa spelregler och strukturer men sedan måste vi tillsammans utveckla ett område. Sjöfarten är ett jätteviktigt område. Jag tycker inte att det är politikens ansvar att berätta om viktigheten av olika branscher, säger Anders Ådahl (C).

– Vi måste öka attraktiviteten på yrkesutbildningarna och få fler unga att se behovet. Det är positivt med satsningar på yrkesskolan, säger Paula Örn (S).

På önskelistan framöver fanns flera olika åtgärder som politikerna ville se.

– Första görs nu är den lucka som nu täpps till att Transportstyrelsen får utfärda behörigheter till lättmatros eller maskinpersonal, det tror jag är en konkret grej som händer i år och som kommer göra skillnad. En annan sak som händer handlar om den nya satsningen vi gör och ett tredje spår för gymnasiet, säger Josefine Malmqvist (M).

– Det snabbaste vi kan göra med karriärväxling är att erbjuda snabbt byta inom sjöfarten själv., säger Anders Ådahl (C).

– Myndigheternas samverkan med branschen bör bli mer snabbfotad än den är idag, säger Mathias Bengtsson (KD).

– Jag vill se mer möjlighet att läsa på gymnasienivå över hela landet, det är för få platser idag, säger Paula Örn (S).

Se hela seminariet här.