Under Almedalsveckan deltog infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) som mingeltalare på det maritima minglet där Svenska Skeppshypotek, Swedish Club var huvudarrangör och som arrangerades tillsammans med Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Lighthouse, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklare och Sveriges Hamnar.

Infrastrukturminister Andreas Carlson informerade under talet om att regeringen ger förslag om förbud mot utsläpp från skrubbar till vatten inom svenskt sjöterritorium. Förslaget är ute på remiss fram till den 31 oktober.

– Utsläpp från fartygsskrubbrar är – även i mycket låga koncentrationer – skadliga för den marina miljön. Användningen av skrubbrar ökar dessutom den totala bränsleförbrukningen med omkring 2–3 procent, vilket också ökar utsläppen av koldioxid. När regeringen nu remitterar förslaget om att förbjuda utsläpp från skrubbrar tas ett viktigt steg både för en bättre havsmiljö och för klimatet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

– Vi har förlängt samordnarens uppdrag med fokus på sjöfartens omställning till fossilfrihet men också ökad flytt av gods till sjöfart för att bidra till ökad intermodalitet inom godstransportsystemet. Där är vi tillbaka till att det finns mer kapacitet till sjöss som vi behöver använda på ett smartare sätt. En samverkansplattform ska tas fram för att utveckla former för innovationsupphandlingar och som kan påskynda omställningen. Arbetet med gröna sjöfartskorridorer kommer att fortsätta. Vi har nu ett förbud för skrubberutsläpp som kommer att remitteras och kommer att börja gälla från 1 juli 2025 och tillsammans med Danmark så blir vi de första kuststaterna i EU som inför detta och vi hoppas att fler kommer efter, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

En ytterligare nyhet presenterades under kvällen handlade om att regeringen startar ett arbete med en maritim strategi och en samverkansplattform ska tas fram som kan påskynda innovation.

– En nyhet är ett strategiskt arbete kring maritima frågor och ta fram en ny uppdaterad maritim strategi. Efter sommaren kommer vi att ha ett uppstartsmöte med olika delar från det maritima och flera kommer få en inbjudan till det, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

Se hela infrastrukturministerns tal här.